Spirituální regrese mezi životy

Zajímá vás duchovní svět? Víte, jak žijí duše po smrti fyzického těla?

Od října roku 2020 nabízím provázení zážitkem spirituální regrese. Výcvik jsem absolvovala u Bernadety Hodkové, která v Čechách tuto metodu jako jediná vyučuje.

Jde o metodu velmi hlubokého zážitku sebepoznání, pochopení vlastního života a jeho smyslu. Díky ní můžeme nahlédnout na duchovní svět, existenci duší, posmrtné stavy a život mezi jednotlivými pozemskými zrozeními. Umožňuje nám vnímat svůj život i vztahy s druhými lidmi zcela novým, chápajícím, obohacujícím a laskavým způsobem.

Objevitelem a průkopníkem metody Life Between Lives (LBL, v češtině se používá pojem spirituální regrese mezi životy, nebo život mezi životy) byl americký hypnoterapeut Dr. Michael Newton (9.12.1931 – 22.9.2016). O svých objevech napsal knihy, které v češtině vyšly jako Cesty duší, Osudy duší, Vztahy duší a Učení duší. Novější vydání vyšlo pod názvem O duších 1 – 4. Později vyšly ještě jeho knihy Život mezi životy a Proměny duší. Dalšími, kdo pro výzkum LBL udělali velký kus práce, jsou Andy Tomlinson a Dolores Cannon.

O čem vlastně spirituální regrese mezi životy je a jaký je rozdíl mezi ní a již poměrně známou regresní terapií?
V regresní terapii se dostáváme ke vzpomínkám na minulé životy, případně na rané dětství, a zvědoměním těchto vzpomínek můžeme pochopit programy, které ovlivňují náš současný život.
Spirituální regrese také využívá návrat do minulého života, aby průchodem okamžikem smrti umožnila člověku vstoupit do světa duchovního. Zde se následně může setkat se svým duchovním průvodcem, od kterého získává podporu i cenné informace. Může prožít setkání se skupinou blízkých duší, které v průběhu mnoha životů opakovaně potkává jako svoje nejbližší (rodiče, prarodiče, děti, partner, sourozenci, blízcí přátelé). Může se setkat s duší těch, kdo v tomto životě sehráli důležité náročné lekce, a pochopit smysl takových situací. Mimořádně silné a obohacující je setkání se skupinou moudrých bytostí, které člověku nabídnou náhled na jeho uplynulé životy i na život aktuálně prožívaný, poskytují cenné rady k úspěšnému dalšímu vývoji. Je možné zjistit, proč jsme si vybrali tento život a ne jiný, jakými cestami se mohl náš vývoj ubírat a na co bychom měli v tomto životě zaměřit svou pozornost.
Moudrost poučení spočívá i v tom, že je nám ponechána svobodná vůle v rozhodování. Není nám tedy umožněno nahlížet do situací, které ještě nejsou jasné, abychom nebyli ve svém jednání ovlivněni.

Z vlastní zkušenosti vím, že po takovémto zážitku člověk definitivně ztrácí strach ze smrti a jeho život je jiný, obohacený o nový rozměr poznání.