Co je to spirituální regrese?

Spirituální regrese je metoda, která nám umožňuje spojit se s nejhlubší pamětí naší duše. Díky ní můžeme nahlédnout za oponu nám známého světa, zjistit, co se stane s duší člověka po smrti fyzického těla, projít zážitkem života mezi životy.
Díky spirituální regresi získáváme hluboké pochopení smyslu života, toho proč jsme tady a kde je náš duchovní domov. Po prožitku spirituální regrese ztrácíme strach ze smrti, protože víme, že smrtí nic nekončí.
Je to metoda, která se objevila v posledních desetiletích díky výzkumům Dr. Michaela Newtona, Andyho Tomlinsona, Dolores Cannon a mnohých dalších a spolu s dalšími moderními metodami umožňuje hledat a pochopit smysl naší pozemské existence.

Jaký je rozdíl mezi regresní terapií a spirituální regresí?

Mnozí z nás slyšeli o regresní terapii, někteří s ní mají osobní zkušenosti. Regresní terapie nás vede do minulých životů a odkrývá vzorce chování, které nás na základě minulých zkušeností ovlivňují v současném životě. Pokud to uvidíme a pochopíme, můžeme změnit své zdraví, přístup ke světu i k sobě samým.
Spirituální regrese používá zážitek některého z minulých životů k tomu, aby průchodem přes okamžik smrti umožnila člověku vstoupit do světa duší.

Kam duše odchází, kdo ji doprovází, s kým se tam setkává, jak je léčena po složitém životě a jaká moudrost je jí k dispozici. Jak se plánuje nový život, jak si vybíráme rodiče a kdo nám k tomu poskytuje rady a vhledy.