Co je to spirituální regrese?

Spirituální regrese je metoda, která nám umožňuje nahlédnout za oponu fyzického světa. Díky ní zjišťujeme, co se stane s duší člověka poté, co jeho tělo zemře. Kam odchází, kdo ji doprovází, s kým se tam setkává, co zjišťuje, jak je léčena po složitém životě, jaká moudrost je jí k dispozici. Jak se plánuje nový život, jak si vybíráme rodiče a kdo nám k tomu poskytuje rady a vhledy.

Jaký je rozdíl mezi regresní terapií a spirituální regresí?

Mnozí z nás slyšeli o regresní terapii, někteří s ní mají osobní zkušenosti. Regresní terapie nás vede do minulých životů a odkrývá vzorce chování, které nás na základě minulých zkušeností ovlivňují v současném životě. Pokud to uvidíme a pochopíme, můžeme změnit své zdraví, přístup ke světu i k sobě samým.
Spirituální regrese používá zážitek některého z minulých životů k tomu, aby průchodem přes okamžik smrti umožnila člověku vstoupit do světa duší.