Co je to spirituální regrese mezi životy?

Spirituální regrese mezi životy je metoda, která nám umožňuje spojit se s nejhlubší pamětí naší duše. Díky ní můžeme nahlédnout za oponu nám známého světa, zjistit, co se stane s duší člověka po smrti fyzického těla, projít zážitkem života mezi životy.
Díky spirituální regresi získáváme hluboké pochopení smyslu života, toho, proč jsme tady, a kde je náš duchovní domov. Po prožitku spirituální regrese mezi životy odkládáme strach ze smrti, protože víme, že smrtí nic nekončí.
Je to metoda, která se objevila v posledních desetiletích díky výzkumům Dr. Michaela Newtona, Andyho Tomlinsona, Dolores Cannon a mnohých dalších. Spolu s dalšími moderními metodami umožňuje hledat a pochopit smysl naší pozemské existence.

Jaký je rozdíl mezi regresní terapií a spirituální regresí mezi životy?

Mnozí z nás slyšeli o regresní terapii, někteří s ní mají osobní zkušenosti. Regresní terapie nás vede do minulých životů a odkrývá vzorce chování, které nás na základě minulých zkušeností ovlivňují v současném životě. Pokud to uvidíme a pochopíme, můžeme změnit své zdraví, přístup ke světu, ke druhým lidem i k sobě samým.

Spirituální regrese mezi životy používá zážitek některého z minulých životů k tomu, aby průchodem přes okamžik smrti umožnila člověku vstoupit do světa duší. V něm je možné vidět a pochopit, kam duše odchází po opuštění fyzického těla, kdo ji doprovází, s kým se tam setkává, jak je léčena její energie po složitém životě a jaká moudrost je jí v tomto stavu k dispozici. Můžeme porozumět tomu, jak vyšší bytosti hodnotí pokrok, kterého jsme v uplynulých životech dosáhli, a co nám doporučují pro současnou inkarnaci. Někdy vidíme, jak se plánuje nový život, jak si vybíráme rodiče a kdo nám k tomu poskytuje rady a vhledy.