O mně

Narodila jsem se v roce 1964 v Brně. Později jsem žila v Žatci, kde jsem navštěvovala místní gymnázium. Následně jsem vystudovala ČVUT, fakultu stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Na škole jsem potkala svého prvního manžela. Jsem matkou dvou dcer a syna a v červenci 2020 se narodila moje první vnučka Anežka.

Druhým manželem byl můj učitel astrologie Ing. Antonín Baudyš. Zemřel krátce po svatbě v roce 2010.

Dětství a co z toho vzešlo
Moje dětství a dospívání úplně harmonické nebylo. Přivedlo mne to ale k hledání smyslu toho všeho, a také způsobu, jak změnit dopad minulosti na současný život. Zajímala jsem se o psychologii. Od dětství mne lákala astrologie, i díky dědečkovi, který se jí amatérsky věnoval. Zajímaly mne zkušenosti posmrtného života, reinkarnace, minulé životy.


Astrologie
Studia
Astrologii jsem začala studovat nejprve jako samouk v letech 93-94. V roce 2001 jsem začala navštěvovat kurzy Ing. Baudyše a jeho syna, od roku 2005 jsem studovala už jen u svého budoucího manžela.
Výuka astrologie
Od roku 2006 jsem začala astrologii i učit. Nejprve v projektu Křišťálová univerzita, kterou založili Ivana Stonjeková se Zbyňkem Pelikánem, později už ve svých vlastních astrologických seminářích. Společně s kamarádkou a kolegyní Jarmilou Gričovou jsme v letech 2013-2017 vedly kurz astrologie v Ostravě. Astrologii vyučuji i v Praze, od jara letošního roku formou on-line seminářů.
Publikační a přednášková činnost
Od roku 2013 do roku 2018 jsem psala pravidelné denní astrologické předpovědi, které jsem publikovala nejen na svých webových stránkách, ale i na Facebooku a kratší dobu i v internetové mutaci časopisu Nový Fénix. Tam jsem přispívala i dalšími články na astrologická témata a v minulosti jsem přispívala i do Revue Richard.
Pravidelně se věnuji přednáškové činnosti na téma astrologie. Přednášela jsem na veletrzích Esoterika, Ecolive, Miluj svůj život a při dalších příležitostech, přednáším na astrologických setkáních Eucarpia, na setkání tradičních astrologů na Těrlicku a v Plzni v astrologické škole kolegy a kamaráda Jiřího Kubíka. Byla jsem hostem pořadu Show Jana Krause v prosinci 2018.
Práce pro klienty
Hlavním tématem ale pro mne zůstává práce s klienty, tedy astrologické poradenství. Snažím se s pomocí technických nástrojů a jazyka planet nacházet východisko ze složitých situací svých klientů. Klientům ukazuji jejich život z jiné perspektivy a společně hledáme cesty, jak jej změnit k lepšímu.


Psychologie
Od poloviny devadesátých let jsem se zajímala o psychologii. Nejprve jako klient v terapiích, kdy jsem měla i svůj první zážitek hypnózy, později jako účastník sebezkušenostních seminářů včetně několika rodinných rekonstrukcí podle učení Virginie Satirové.
Na konci října roku 2005 jsem prošla svou vlastní rodinnou rekonstrukcí. Co to je? Přirovnala bych tento zážitek vzdáleně k mnohem známějším rodinným konstelacím. Ovšem s tím zásadním rozdílem, že na tuto práci se klient připravuje mnohdy i více než rok pod vedením zkušených psychologů. Při rodinné rekonstrukci samotné se potom na tří až čtyřdenním semináři léčí rodinná historie klienta. Začíná se v rodinách, ve kterých vyrůstali jeho prarodiče, prochází se příběhem rodin, do kterých se narodili jeho rodiče a nakonec si může prožít příběh své vlastní primární rodiny. Pohled zvnějšku zcela zásadně změnil můj život a pomohl mi pochopit jednání lidí, kteří mne v dětství a dospívání ovlivnili nejzásadnějším způsobem.


Zdraví a léčení
Zajímá mne i téma léčení, v astrologii se dlouhodobě věnuji otázkám, jak se z horoskopu dá vyčíst zdraví člověka. Začínala jsem v roce 2004 prvním i druhým zasvěcením do Reiki u mistra Mirka Čapka. Společně s mým druhým manželem jsme se setkali s rekonektivním léčením, prošli jsme seminářem Erica Pearla a v té době jsem začala pracovat s malými dětmi. Postupem času jsem se naučila svůj vlastní způsob práce s energií. Léčení dětí jsem se delší dobu nemohla věnovat; manželovo úmrtí mne hluboce zasáhlo a potřebovala jsem čas na znovunalezení energie a radosti.
Absolvovala jsem kurz kraniosakrální osteopatie u Radka Neškrabala.
Později se přidaly esenciální oleje, ve kterých jsem nalezla obrovské zalíbení a pomoc. Následoval výcvik Raindrop masáže s využitím kvalitních esenciálních olejů a od roku 2014 tuto masáž nabízím i pro své klienty.
V roce 2018 jsem začala navštěvovat kurz Kvantové homeopatie, zaměřený na propojení astrologie a homeopatie, u pana Jana Franka.


Spirituální regrese
V září letošního roku jsem absolvovala výcvik spirituální regrese u paní Bernadety Hodkové a začala jsem nabízet i tuto zkušenost. Splnila jsem si tak dlouhodobý sen moci provázet světem duší, světem moudrosti a poznání.
Pro mne samotnou byl zážitek spirituální regrese tím nejhlubším, co jsem kdy prožila. Pomohl mi nalézt smysl života, utvrdit se v přesvědčení, že smrt je jen nový začátek, že naši nejbližší jsou s námi spojení i po odchodu z fyzického světa. Spirituální regrese mi pomohla nalézt odpovědi na mnohé otázky a poskytla mi moudré vhledy a nadhled nad značnou částí běžných starostí.
S Bernadetou a další kolegyní Inkou plánujeme od podzimu příštího roku provázet zájemce Holistickou cestou. Jde o kombinaci poznání, sebezkušenostních zážitků a cesty za krásnými energetickými místy jižní Francie a Baskicka.