O mně

Narodila jsem se v roce 1964 v Brně. Později jsem žila v Žatci, kde jsem absolvovala místní gymnázium. Následně jsem vystudovala stavební fakultu ČVUT, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Na škole jsem potkala svého prvního manžela. V manželství se narodily dvě dcery a syn a v červenci 2020 jsme do rodiny přivítali vnučku Anežku.
Druhým manželem byl Ing. Antonín Baudyš. Zemřel krátce po svatbě v roce 2010.

Dětství a co z toho vzešlo
Moje dětství a dospívání úplně harmonické nebylo. Přivedlo mne to ale k hledání smyslu toho všeho, a také způsobu, jak změnit dopad minulosti na současný život. Zajímala jsem se o psychologii. Od dětství mne lákala astrologie, i díky dědečkovi, který se jí amatérsky věnoval. Už v mládí mne zajímaly zkušenosti posmrtného života, reinkarnace, minulé životy.


Astrologie
Studia
Astrologii jsem začala studovat nejprve jako samouk v letech 93-94. V roce 2001 jsem začala navštěvovat kurzy Ing. Baudyše a jeho syna, od roku 2005 jsem studovala už jen u svého budoucího manžela.
Výuka astrologie
Od roku 2006 jsem začala astrologii i učit. Nejprve v projektu Křišťálová univerzita, kterou založili Ivana Stonjeková se Zbyňkem Pelikánem, později už ve svých vlastních astrologických seminářích. Společně s kamarádkou a kolegyní Jarmilou Gričovou jsme v letech 2013-2017 vedly kurz astrologie v Ostravě. Astrologii vyučuji i v Praze, od jara roku 2020 formou on-line seminářů.
Publikační a přednášková činnost
Od roku 2013 do roku 2018 jsem psala pravidelné denní astrologické předpovědi, které jsem publikovala nejen na svých webových stránkách, ale i na Facebooku a kratší dobu i v internetové mutaci časopisu Nový Fénix. Tam jsem přispívala i dalšími články na astrologická témata a v minulosti jsem přispívala i do Revue Richard.
Pravidelně se věnuji přednáškové činnosti na téma astrologie. Přednášela jsem na veletrzích Esoterika, Ecolive, Miluj svůj život a při dalších příležitostech, přednáším na astrologických setkáních Eucarpia, na setkání tradičních astrologů na Těrlicku a v Plzni v astrologické škole kolegy a kamaráda Jiřího Kubíka. Spolupracuji s Ateliérem Spiritualita v Plzni u Sabiny Mališové. Byla jsem hostem pořadu Show Jana Krause v prosinci 2018.
Práce pro klienty
Hlavním tématem ale pro mne zůstává práce s klienty, tedy astrologické poradenství. Snažím se s pomocí technických nástrojů a jazyka planet nacházet východisko ze složitých situací svých klientů. Klientům ukazuji jejich život z jiné perspektivy a společně hledáme cesty, jak jej změnit k lepšímu.


Psychologie
Od poloviny devadesátých let jsem se zajímala o psychologii. Nejprve jako klient v terapiích, kdy jsem měla i svůj první zážitek hypnózy, později jako účastník sebezkušenostních seminářů včetně několika rodinných rekonstrukcí podle učení Virginie Satirové.
Na konci října roku 2005 jsem prošla svou vlastní rodinnou rekonstrukcí. Co to je? Přirovnala bych tento zážitek vzdáleně k mnohem známějším rodinným konstelacím. Ovšem s tím zásadním rozdílem, že na tuto práci se klient připravuje mnohdy i více než rok pod vedením zkušených psychologů. Při rodinné rekonstrukci samotné se potom na tří až čtyřdenním semináři léčí rodinná historie klienta. Začíná se v rodinách, ve kterých vyrůstali jeho prarodiče, prochází se příběhem rodin, do kterých se narodili jeho rodiče a nakonec si „hvězda“ rodinné rekonstrukce může prožít příběh své vlastní primární rodiny. Pohled zvnějšku zcela zásadně změnil můj život a pomohl mi pochopit jednání lidí, kteří mne v dětství a dospívání ovlivnili nejzásadnějším způsobem.


Zdraví a léčení
Zajímá mne i téma zdraví a léčení, v astrologii se dlouhodobě věnuji otázkám, jak se z horoskopu dá vyčíst zdraví člověka. Začínala jsem v roce 2004 prvním i druhým zasvěcením do Reiki u mistra Mirka Čapka. Společně s mým druhým manželem jsme se v roce 2009 setkali s rekonektivním léčením, prošli jsme seminářem Erica Pearla a v té době jsem začala pracovat s malými dětmi. Postupem času jsem se naučila svůj vlastní způsob práce s energií. Léčení dětí jsem se delší dobu nemohla věnovat; manželovo úmrtí mne hluboce zasáhlo a potřebovala jsem čas na znovunalezení energie a radosti.
Absolvovala jsem kurz kraniosakrální osteopatie u Radka Neškrabala.
Později se přidaly esenciální oleje, ve kterých jsem nalezla obrovské zalíbení a pomoc. Následoval výcvik Raindrop masáže s využitím kvalitních esenciálních olejů a od roku 2014 tuto masáž nabízím i pro své klienty.
V roce 2022 jsem práci s esenciálními oleji rozšířila o Salbování biblickými oleji.


Spirituální regrese
V září 2020 jsem absolvovala výcvik spirituální regrese u paní Bernadety Hodkové a začala jsem zájemcům nabízet možnost zažít tuto zkušenost. Splnila jsem si tak dlouhodobý sen moci provázet světem duší, světem moudrosti a poznání.
Pro mne samotnou byl zážitek spirituální regrese tím nejhlubším, co jsem kdy prožila. Pomohl mi nalézt smysl života, utvrdit se v přesvědčení, že smrt je jen nový začátek, že naši nejbližší jsou s námi spojení i po odchodu z fyzického světa. Spirituální regrese mi pomohla nalézt odpovědi na mnohé otázky a poskytla mi moudré vhledy a nadhled nad značnou částí běžných starostí.

Putování za Andromedou
Pod tímto názvem se skrývá nová aktivita, kterou pořádáme s Bernadetou Hodkovou poprvé v září 2023. Jde o kombinaci neobvyklého přístupu k astrologii, zejména z pohledu spirituality, a cesty do Baskicka a Španělska na tamní energeticky silná místa.

A co ta jména?
Doprovázejí mne změny víc, než je obvyklé. Bývám na to často dotazována, tady je vysvětlení…
Narodila jsem se a byla pokřtěná jako Pavla Maria Jirků. Po rozvodu rodičů a druhém sňatku matky jsem až do své svatby nosila příjmení po nevlastním otci, po svatbě jsem se jmenovala Bradáčová. Při svatbě s druhým manželem jsem přijala znovu i své rodné příjmení.
V dětství a mládí jsem nosila první ze svých křestních jmen, v roce 2018 jsem začala používat druhé z nich, Maria.