Jak probíhá sezení spirituální regrese mezi životy?

Na sezení se setkáme ráno, ideální je váš příjezd mezi 9.30 a 10 hodin. Prosím, dodržte dohodnutou hodinu, potřebuji se před sezením na práci vyladit a pokud byste přijeli dříve, tento čas by mi chyběl.

Nejdříve spolu vedeme úvodní rozhovor, během kterého si ujasním, co vás přivedlo, kteří lidé ve vašem dosavadním životě hráli významnou roli, jaké jsou vaše záměry pro sezení a na které otázky byste rádi dostali odpovědi. Ujasníme si také praktické otázky ohledně průběhu sezení.

Následně vás uvedu do stavu hluboké relaxace, nazývaného hypnotický trans. Jedná se však o stav, kdy plně vnímáte své tělo, vše, co se kolem vás odehrává. Tento stav hlubokého uvolnění umožňuje projít spirituální regresí mezi životy.
Při spirituální regresi ležíte, můžete si však změnit polohu, použít kapesník, napít se, udělat si pauzu na svačinu (pokud jste například diabetik), dojít si na toaletu a podobně.

Při typickém sezení se nejdříve dostanete do některého ze svých minulých životů, možná i do dvou nebo více, a z některého z nich potom skrze průchod okamžikem smrti fyzického těla do světa mezi životy.

U každého jedince jsou prožitky individuální. Někomu se podaří během jednoho sezení absolvovat vše, někdo naopak projde více minulých životů a do stavu mezi životy se dostane až při druhém sezení. Nelze dopředu odhadnout délku sezení ani jeho průběh.

Ze spirituální regrese mezi životy pořizuji zvukový záznam, který vám následně předám.