On-line kurzy astrologie

Chcete se naučit vykládat horoskop?
Přidejte se do on-line kurzů tradiční astrologie.

Svůj obor mám nesmírně ráda a těší mne předávat své nadšení dalším zájemcům o taje astrologické nauky. Proto už od roku 2005 vedu kurzy astrologie.

V roce 2020 jsem byla nucena přejít z prezenční formy na on-line výuku a následně jsem ocenila její klady. Především umožňuje zapojení studentů i z větších vzdáleností, takže s námi ve třetím ročníku studují účastnice nejen ze severní Moravy a ze Slovenska, ale i z Francie, Anglie, Spojených států amerických a z jihovýchodní Asie. Aplikace Zoom také nabízí možnost pořízení kvalitní audio- i videonahrávky a v neposlední řadě všem účastníkům šetří čas na cestování. Proto se i nadále této formy výuky držím.
Nicméně když nám to okolnosti dovolí, snažím se alespoň jedno setkání v rámci ročníku udělat prezenční formou, abychom se viděli „naživo“ a užili si radost z rozhovorů na astrologická i jiná témata.

V současnosti probíhají dva běhy kurzu astrologie, loňští začátečníci pokračují II. ročníkem, pokročilí studenti jsou již ve IV. ročníku.

V říjnu 2021 jsem zahájila nový běh pětiletého on-line kurzu tradiční astrologie. Studenti se v prvním ročníku učili rozumět třem systémům astrologické „abecedy“ – planetám, znamením a domům. Následně jsme si ukazovali sestavování „slov“ astrologického jazyka vzájemnou kombinací prvků jednotlivých abeced – planety ve znameních, planety v domech, hroty domů ve znameních. Druhý ročník zahájíme aspekty mezi planetami a pak se pustíme do systému čtení celého horoskopu, který budeme cvičit na mnoha zajímavých příkladech. Studenty učím syntézu výkladu horoskopu podle dominant, tak, jak jsem se ji naučila od svého manžela Ing. Antonína Baudyše.
V pokročilejších fázích kurzu si ukážeme specializované astrologické obory, partnerskou, prognostickou a zdravotní astrologii, vliv stálic.

On-line kurz astrologie bude ve školním roce 2022/23 pokračovat druhým ročníkem. Výuku zahajujeme v pondělí 3.10. 2022 v 17.30. Setkávat se budeme pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy v pondělí ve stejnou dobu. Výjimkou je začátek května, kdy kvůli státnímu svátku bude setkání výjimečně v úterý 2.5. V roce 2022 proběhne poslední lekce 12.12.
Termíny setkání II. ročníku pro školní rok 2022/23 jsou následující:
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1.2023. 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., pozor – kvůli státnímu svátku výjimečně v úterý 2.5., 15.5., 29.5., 12.6.2023

Setkání jsou čtyřhodinová, probíhají na platformě Zoom a každý účastník obdrží audio i videozáznam ze všech lekcí.Novinkou je nahrávání lekcí na neveřejný kanál na Youtube, kam mají studenti přístup.
Součástí kurzu je i seznámení s astrologickým programem Solar Fire a jeho nastavení.

Každý student má v rámci ročníku nárok na dvouhodinovou osobní nebo on-line konzultaci zdarma, přednostně k probíraným tématům, případně i k jiným astrologickým otázkám.

Kurzovné je 180 korun za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5760 korun, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné je 7200 korun. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15% a výsledná částka činí 11.000 korun.
Platí se předem převodem na účet číslo 3011161073/0800. U platby je potřeba uvést vaše jméno.

Přihlášení do probíhajícího kurzu je ještě možné na telefonu 602 477 707 nebo e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz.

IV. ročník on-line kurzu

Od října 2022 pokračuje také čtvrtý ročník on-line kurzu pro pokročilé studenty, ve kterém jsme se dostali k tematice prognostické astrologie, probrali jsme tranzity planet domy horoskopu a tranzit planet na planety. Budeme pokračovat sekundárními direkcemi a solárním obloukem, solárními návraty a ukážeme si i praktickou práci s primárními direkcemi, včetně jejich využití pro upřesnění času narození. Další kapitolou budou stálice, ke kterým se dostaneme ve druhém pololetí. Samozřejmostí je doložení probíraných témat na velkém množství příkladů. V pátém ročníku nás bude čekat velké téma zdravotní astrologie, kterou nikdo jiný v tomto rozsahu a systému neučí. Pokud zbude čas, budou zařazena témata podle voleb studentů.

Čtvrtý ročník zahajuje v pondělí 10.10.2022 v 17.30 hodin. Kurzy probíhají jednou za čtrnáct dní na platformě Zoom, vždy v pondělí v 17.30, a jsou čtyřhodinové. Výjimku tvoří prosinec, kdy kvůli vánočním svátkům proběhne poslední letošní setkání výjimečně v úterý 13.12., a také začátek května, kdy kvůli státnímu svátku proběhne setkání v úterý 9.5.
Termíny setkání IV. ročníku ve školním roce 2022/23 jsou následující:
10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. a výjimečně v úterý 13.12, 16.1.2023, 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., výjimečně v úterý 9.5., 22.5.. 5.6., 19.6.

V ceně kurzu je audio- i videonahrávka z každé lekce a každý student má za školní rok nárok na dvouhodinovou konzultaci (osobně či on-line) k probíraným tématům zdarma. Novinkou je také kanál na Youtube, na kterém mají účastníci kurzu přístup k záznamům proběhlých lekcí.

Kurzovné je 180 korun za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5760 korun, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné je 7200 korun. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15% a výsledná částka činí 11.000 korun.
Platí se předem převodem na účet číslo 3011161073/0800. U platby je potřeba uvést vaše jméno.

Ke kurzu pro pokročilé je stále ještě možné se připojit.
Studenti, kteří s námi budou pokračovat, si mohou zakoupit nahrávky předchozích ročníků kurzu po 5.500 korunách za ročník.
Přihlášení je možné e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz nebo telefonicky na čísle 602 477 707.