On-line kurzy astrologie

Chcete se naučit vykládat horoskop?
Přidejte se do on-line kurzů tradiční astrologie.

Svůj obor mám nesmírně ráda a těší mne předávat své nadšení dalším zájemcům o taje astrologické nauky. Proto už od roku 2005 vedu kurzy astrologie.

V roce 2020 jsem byla nucena přejít z prezenční formy na on-line výuku a následně jsem ocenila její klady. Především umožňuje zapojení studentů i z větších vzdáleností, takže s námi v pokročilých ročnících studují účastnice nejen z Moravy a ze Slovenska, ale i z Francie, Anglie a Spojených států amerických. Aplikace Zoom také nabízí možnost pořízení kvalitní audio- i videonahrávky a v neposlední řadě všem účastníkům šetří čas na cestování. Proto i nadále využívám výhody této formy výuky.
Pokud nám to okolnosti dovolí, jednou do roka pořádáme osobní setkání, abychom se viděli „naživo“ a užili si radost z rozhovorů na astrologická i jiná témata.

Nový cyklus pětiletého on-line kurzu astrologie – pro začátečníky.

Po dvou letech znovu otvírám nový běh kurzu astrologie. Zahájení je 10. října 2023, setkávat se budeme vždy v úterý v čase 17.30 – 21.30.
Studentům budu předávat své znalosti oboru, tak, jak jsem se je naučila od svého učitele a manžela Ing. Antonína Baudyše, a rozvíjela je postupně v průběhu dvaceti let práce s klienty.
V prvním ročníku budeme probírat základy, astrologickou „abecedu“ planet, znamení a domů horoskopu a začneme je kombinovat mezi sebou navzájem – planety ve znameních, planety v domech.
Ve druhém ročníku budeme pokračovat v kombinaci planet, znamení a domů, naučíme se aspekty mezi planetami, a vysvětlíme si základy výkladu horoskopu, takzvané syntézy výkladu horoskopu na základě dominant a práce s vládci domů.
Ve třetím ročníku budeme procvičovat výklad horoskopu na množství příkladů a budeme se věnovat partnerské astrologii. Začneme i téma prognostické astrologie, tranzity.
Čtvrtý ročník bude potom věnovaný dalším metodám prognostické astrologie (sekundární direkce, solární oblouk, solární i lunární návrat, primární direkce) a ukážeme si vliv stálic v horoskopu, opět na množství příkladů.
Pátý ročník je plánovaný pro zdravotní astrologii. Je to obor, kterému není věnovaná pozornost, a který má z hlediska prevence velký význam. Ukážeme si přiřazení jednotlivých orgánů konkrétním stupňům ve znameních, budeme se věnovat úrazům, psychice a dalším kapitolám.
Setkání jsou čtyřhodinová, probíhají na platformě Zoom a každý účastník obdrží audio i videozáznam ze všech lekcí. Novinkou je nahrávání lekcí na neveřejný kanál na Youtube, kam mají studenti přístup.
Součástí kurzu je i seznámení s astrologickým programem Solar Fire a jeho nastavení.
Každý student má v rámci ročníku nárok na hodinovou osobní nebo on-line konzultaci zdarma, přednostně k probíraným tématům, případně i k jiným astrologickým otázkám.
Kurzovné je 180 Kč za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5.760 Kč, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné činí 7.200 Kč. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15 % a výsledná částka je 11.000 Kč.
Novinkou je další sleva, kterou obdrží každý student, který do kurzu přivede nového žáka. Tato sleva je 20 % a po jejím započtení je platba za první pololetí 4.600 Kč, za druhé pololetí 5.760 Kč a při platbě celého ročníku najednou je 9.000 Kč.
Přihlášení do kurzu je možné na telefonu 602 477 707 nebo e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz.

III. ročník kurzu astrologie pro pokročilé

Čekají nás mnohé příklady na procvičování výkladu horoskopu, věnovat se budeme také partnerské astrologii.
Nový školní rok 2023/24 zahajujeme v pondělí 9. října v 17.30. Setkávat se budeme podle zaběhaného modelu – pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy v pondělí od 17.30 do 21.30.
Každý student má v rámci ročníku nárok na hodinovou osobní nebo on-line konzultaci zdarma.
Kurzovné se oproti loňskému ročníku nemění, i nadále je 180 Kč za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5.760 Kč, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné činí 7.200 Kč. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15 % a výsledná částka je 11.000 Kč.
Novinkou je další sleva, kterou obdrží každý student, který do kurzu přivede nového žáka. Tato sleva je 20 % a po jejím započtení je platba za první pololetí 4.600 Kč, za druhé pololetí 5.760 Kč a při platbě celého ročníku najednou je 9.000 Kč. Podmínkou je, že nový student musí uvést, kdo mu kurz doporučil.
Ke kurzu je možné se ještě připojit, podmínkou je pouze zvládnutí základů astrologie.

V. ročník on-line kurzu – zdravotní astrologie

Od října 2023 pokračuje také pátý ročník on-line kurzu pro pokročilé studenty.
Čeká nás velké téma zdravotní astrologie, kterou nikdo jiný v tomto rozsahu a systému neučí. Pokud zbude čas, budou zařazena témata podle voleb studentů.
Kurz zdravotní astrologie zahajuje v pondělí 16. října 2023 v 17.30 hodin. Kurzy probíhají jednou za čtrnáct dní na platformě Zoom, vždy v pondělí v 17.30, a jsou čtyřhodinové.
V ceně každého z kurzů je audio- i videonahrávka z každé lekce a každý student má za školní rok nárok na hodinovou konzultaci (osobně či on-line) k probíraným tématům zdarma. Novinkou je také kanál na Youtube, na kterém mají účastníci kurzu přístup k záznamům proběhlých lekcí.
Kurzovné se nemění, zůstává 180 Kč za hodinu výuky. Cena za první pololetí je 5.760 Kč, za druhé pololetí je kurzovné 7.200 Kč. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15% a výsledná částka činí 11.000 Kč.
Novinkou je další sleva, kterou obdrží každý student, který do kurzu přivede nového žáka. Tato sleva je 20 % a po jejím započtení je platba za první pololetí 4.600 Kč, za druhé pololetí 5.760 Kč a při platbě celého ročníku najednou je 9.000 Kč. Podmínkou je, že nový student musí uvést, kdo mu kurz doporučil.
Ke kurzu zdravotní astrologie je možné se připojit. Podmínkou je zvládnutí základů výkladu horoskopu.

Přihlášení je možné e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz nebo telefonicky na čísle 602 477 707.

Studenti, kteří se přidávají do některého z pokročilých kurzů, si mohou zakoupit nahrávky předchozích ročníků kurzu po 5.500 korunách za ročník.

Platba – informace pro všechny kurzy
Platí se předem převodem na účet číslo 3011161073/0800. U platby je potřeba uvést vaše jméno.
Při platbě v eurech jsou částky za kurzovné pro první pololetí 245 €, za druhé pololetí 310 € a při platbě celého ročníku 470 €. Při započtení slevy pro toho, kdo přivede do kurzu nového studenta, jsou tyto částky 196 € za první pololetí, 245 € za druhé pololetí a při platbě celého ročníku předem je to 385 €.
Bankovní kontakt pro platby v eurech je účet vedený na jméno Maria Baudyšová Jirků,
Fio banka, Štefánikova 75/48, 150 00 Praha 5
číslo účtu – 2701882383/2010,
IBAN: CZ7220100000002701882383
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX