On-line kurzy astrologie

Chcete se naučit vykládat horoskop? Přidejte se do probíhajících on-line kurzů astrologie.

Svůj obor mám nesmírně ráda a těší mne předávat své nadšení dalším zájemcům o taje astrologické nauky. Proto už od roku 2005 vedu kurzy astrologie.

V září 2019 jsem v Praze zahájila čtyřletý kurz tradiční astrologie. Studenti se v něm učí rozumět třem systémům astrologické „abecedy“ – planetám, znamením a domům. Následně si ukazujeme sestavování „slov“ vzájemnou kombinací prvků jednotlivých abeced – planety ve znameních, planety v domech, hroty domů ve znameních. Postupně se pak propracujeme k systému čtení celého horoskopu, který budeme cvičit na mnoha zajímavých příkladech. V pokročilejších fázích kurzu si ukážeme specializované astrologické obory, partnerskou, prognostickou a zdravotní astrologii, vliv stálic.

Od října 2020 pokračuje druhý ročník, ve kterém jsme dosud probrali látku aspektů mezi planetami a následně jsme se pustili do syntézy výkladu horoskopu podle dominant. To je způsob práce s horoskopem, který jsem se naučila od svého manžela Ing. Antonína Baudyše, od jehož smrti vloni uplynulo deset let.

Kvůli koronaviru se kurz přesunul do on-line podoby s využitím programu ZOOM a s ohledem na výhody tohoto systému v něm budeme pokračovat.

Zahájení nového ročníku bylo v pondělí 12.10. v 17 hodin. Kurzy probíhají dvakrát měsíčně, pokaždé čtyři hodiny, vždy druhé a čtvrté pondělí v měsíci. Výjimku tvoří prosinec, kdy kvůli svátkům proběhne setkání 7. a 14.12., a také červen, kdy s ohledem na blížící se prázdniny bude termín 7. a 21.6.
Účastníci obdrží e-mailem informace k přihlášení.

V ceně kurzu je audio- i videonahrávka a každý student má za školní rok nárok na dvouhodinovou konzultaci (osobně či on-line) k probíraným tématům zdarma.

Cena je 200 korun za jednu vyučovací hodinu, každé setkání je čtyřhodinové. V prvním pololetí je osm setkání, cena za první pololetí kurzu je 6.400 korun. Ve druhém pololetí se setkáme desetkrát a cena je 8.000 korun. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 20% z celkové částky, výsledná cena je potom 11.520 korun.

Kurzovné se platí předem převodem na účet číslo 3011161073/0800, u platby je třeba kvůli identifikaci uvést vaše jméno.

Ke kurzu je stále ještě možné se připojit.
Přihlášení je možné mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz nebo telefonicky na čísle 602 477 707.
Studenti, kteří s námi budou pokračovat, si mohou zakoupit nahrávky prvního ročníku kurzu i proběhlých lekcí druhého ročníku za třetinu původní ceny, tedy celý první ročník za částku 5.000 korun a každou lekci probíhajícího ročníku za 267 korun.