On-line kurzy astrologie

Chcete se naučit vykládat horoskop?
Přidejte se do on-line kurzů tradiční astrologie.

Svůj obor mám nesmírně ráda a těší mne předávat své nadšení dalším zájemcům o taje astrologické nauky. Proto už od roku 2005 vedu kurzy astrologie.

V roce 2020 jsem byla nucena přejít z prezenční formy na on-line výuku a následně jsem ocenila její klady. Především umožňuje zapojení studentů i z větších vzdáleností, takže s námi ve třetím ročníku studují účastnice nejen ze severní Moravy a ze Slovenska, ale i z Francie a Anglie. Aplikace Zoom dále nabízí možnost pořízení kvalitní audio- i videonahrávky a v neposlední řadě všem účastníkům šetří čas na cestování. Proto se i nadále této formy výuky držím.
Nicméně pokud nám to okolnosti dovolí, ráda bych alespoň jedno setkání v rámci ročníku udělala prezenční formou, abychom se seznámili „naživo“ a užili si radost z rozhovorů na astrologická i jiná témata.

V říjnu 2021 zahajuji nový běh čtyřletého on-line kurzu tradiční astrologie. Studenti se v něm naučí rozumět třem systémům astrologické „abecedy“ – planetám, znamením a domům. Následně se naučíme sestavování „slov“ astrologického jazyka vzájemnou kombinací prvků jednotlivých abeced – planety ve znameních, planety v domech, hroty domů ve znameních. Postupně se pak propracujeme k systému čtení celého horoskopu, který budeme cvičit na mnoha zajímavých příkladech. Studenty učím syntézu výkladu horoskopu podle dominant, tak, jak jsem se ji naučila od svého manžela Ing. Antonína Baudyše.
V pokročilejších fázích kurzu si ukážeme specializované astrologické obory, partnerskou, prognostickou a zdravotní astrologii, vliv stálic.

On-line kurz astrologie pro začátečníky zahajujeme v pondělí 4.10. 2021 v 17.30. Setkávat se budeme pravidelně jednou za čtrnáct dní, první a třetí pondělí v měsíci, ve stejnou dobu. Výjimkou bude prosinec, kdy kvůli vánočním svátkům proběhnou lekce poslední pondělí v listopadu a druhé pondělí v prosinci (29.11. a 13.12.). Setkání jsou čtyřhodinová, probíhají na platformě Zoom a každý účastník obdrží audio i videozáznam ze všech lekcí.
Součástí kurzu je i seznámení s astrologickým programem Solar Fire a jeho nastavení.

Každý student má v rámci ročníku nárok na dvouhodinovou osobní nebo on-line konzultaci zdarma, přednostně k probíraným tématům, případně i k jiným astrologickým otázkám.

Kurzovné je 180 korun za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5760 korun, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné je 7200 korun. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15% a výsledná částka činí 11.000 korun.
Platí se předem převodem na účet číslo 3011161073/0800. U platby je potřeba uvést vaše jméno.

Přihlášení je možné na telefonu 602 477 707 nebo e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz

Od října 2021 pokračuje také třetí ročník on-line kurzu pro pokročilé studenty, ve kterém jsme se dostali k tematice partnerské astrologie. Budeme se jí věnovat i v novém školním roce. Kromě mnohých příkladů na porovnání dvou horoskopů (takzvanou synastrii) a kompozit si ukážeme i netradiční pohled na partnerské horoskopy, kterými jsou progresivní kompozit a poloviční vzdálenosti v partnerské astrologii. Potom navážeme prognostickou astrologií, zahrnující tranzity, sekundární direkce i solární oblouk. Ve čtvrtém ročníku budeme pokračovat zdravotní tematikou v horoskopu a také stálicemi. Samostatnou kapitolou jsou primární direkce, jejichž použití pro upřesnění okamžiku narození (takzvanou rektifikaci horoskopu) si také ukážeme.

Třetí ročník zahajuje v pondělí 11.10. v 17.30 hodin. Kurzy probíhají dvakrát měsíčně, vždy druhé a čtvrté pondělí v měsíci, a jsou čtyřhodinové. Výjimku tvoří prosinec, kdy kvůli vánočním svátkům proběhnou setkání v pondělí 6.12. a výjimečně v úterý 14.12., a také červen, kdy s ohledem na blížící se prázdniny bude termín 6. a 20.6.
Účastníci obdrží e-mailem informace k přihlášení.

V ceně kurzu je audio- i videonahrávka z každé lekce a každý student má za školní rok nárok na dvouhodinovou konzultaci (osobně či on-line) k probíraným tématům zdarma.

Kurzovné je 180 korun za hodinu výuky. Při osmi setkáních po čtyřech hodinách je cena za první pololetí 5760 korun, ve druhém pololetí proběhne setkání deset a kurzovné je 7200 korun. Při platbě celého ročníku najednou je sleva ve výši 15% a výsledná částka činí 11.000 korun.
Platí se předem převodem na účet číslo 3011161073/0800. U platby je potřeba uvést vaše jméno.

Ke kurzu pro pokročilé je stále ještě možné se připojit.
Studenti, kteří s námi budou pokračovat, si mohou zakoupit nahrávky prvního i druhého ročníku kurzu po 3.000 korunách za ročník.
Přihlášení je možné e-mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz nebo telefonicky na čísle 602 477 707.