Hvězdopravec, česky astrolog, má za úkol tlumočit řeč vesmírných těles do jazyka srozumitelného člověku.

Pojďme společně ve hvězdách a mezi planetami hledat odpovědi na otázky, které vás zajímají.

Vítejte

Maria Baudyšová Jirků

 

AKTUALITY

Od 11.5. se opět budu vyskytovat ve své pražské kanceláři. I nadále však nabízím možnost výkladu horoskopu nebo konzultace v on-line podobě (pomocí programu Zoom).

Astrologické kurzy v Praze

S ohledem na aktuální situaci se kurzy dočasně konají on-line.

Kurz astrologie pro začátečníky

V září 2019 jsme zahájili čtyřletý kurz tradiční astrologie pro začátečníky. Probereme si v něm tři systémy astrologické "abecedy" - planety, znamení a domy. Následně si ukážeme sestavování "slov" vzájemnou kombinací písmen jednotlivých abeced - planety ve znameních, planety v domech. Postupně se propracujeme k systému čtení celého horoskopu, které budeme cvičit na mnoha zajímavých příkladech. V pokročilejších fázích kurzu si potom ukážeme specializované astrologické obory, partnerskou, prognostickou a zdravotní astrologii.

Podrobnosti naleznete v záložce Kurzy.

Přihlášení je možné mailem na adrese maria@hvezdopravec.cz nebo telefonicky na čísle 602 477 707.

 

 

autorkou fotografie je Kateřina Faltýnková 

Aktuální předpověď

neděle 21. června

Šestnáct a půl minuty ze soboty už patřilo do léta... Počasí na to zatím nevypadá, ale krátce před sobotní půlnocí vstoupilo Slunce do znamení Raka a nastal první z letních měsíců. Samozřejmě s doprovodnými efekty v podobě nejkratší noci a nejdelšího dne z celého roku. Zcela mimořádně ale také s dalším efektem, a tím je nedělní ranní zatmění Slunce. Prstencové, jehož korona bude velmi tenká a celý efekt bude viditelný ve střední Africe, na Arabském poloostrově, v Pákistánu, Indii, Tibetu, Číně a Hong Kongu. Vrchol zatmění bude v 6.41 univerzálního času, tedy našeho v 8.41.
Astrologicky to není optimální konstelace - nese v sobě velké pnutí, pod jehož vlivem technika zlobí, příroda sténá, zvířata divočí a lidé dělají blbiny. Nechtějme dnes nic lámat silou, mohlo by se to podařit mnohem lépe, než máme v úmyslu. Pěkně pokorně, piánko, kafíčko, procházka - ať nám to léto začne co nejvíc v klidu :-)