Kontakt

Ing. Maria Baudyšová Jirků (dříve Pavla)

telefon: +420 602 477 707
e-mail: maria@hvezdopravec.cz

Důležitá informace – od července 2021 jsem ukončila činnost pražské kanceláře a pracuji pouze doma, na adrese
Dobříš, Luční 1610

korespondenční adresa:
Luční 1610, 263 01 Dobříš

bankovní spojení:
Česká spořitelna
číslo účtu – 3011161073/0800

pro platby ze zahraničí:
Fio banka
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
číslo účtu – 2701882383/2010
IBAN: CZ7220100000002701882383 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Sídlo podnikání: Luční 1610, 263 01 Dobříš
IČ: 71708626
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Dobříš od 24.10.2018 pod č.j. MDOB 60065/2018/Hla, spisová značka MDOB/12107/2018/OŽÚ
datum vzniku živnostenského oprávnění: 01.01.2003

Ochrana osobních údajů:
Před zpracováním osobního horoskopu budete požádáni, abyste mi poskytli písemný souhlas se zpracováním a uložením vašich osobních údajů – jméno, datum, místo a čas narození, místo trvalého pobytu, telefon, e-mailová adresa. Uchování vašich údajů slouží k tomu, abych se v budoucnu mohla k vašemu horoskopu vrátit a odpovědět vám na vaše případné otázky nebo pro vás vypracovat prognózy na další období. Plně respektuji důvěrný charakter vašich dat i vaše právo na ochranu osobních údajů. Vaše data jsou zabezpečena proti zneužití a nejsou poskytována nikomu dalšímu.
Budete-li kdykoli v budoucnu považovat za důležité vymazat vaše data, obraťte se na mne e-mailem na maria@hvezdopravec.cz. Prosím, abyste tak učinili i v případě, kdy budete mít pochybnosti o zachování důvěrnosti vašich dat, nebo v případě, kdy budete chtít vědět, jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané; případně budete-li chtít provést úpravu či změnu osobních údajů.