Astrologické poradenství

Pojďme společně ve hvězdách a mezi planetami hledat odpovědi na vaše otázky a řešení situací.

Úkolem astrologa, česky hvězdopravce, je tlumočit řeč vesmírných těles do jazyka srozumitelného člověku.

Astrologie je z mnoha pohledů mimořádný obor. Ponechme stranou, že člověka doprovází po tisíciletí; že vlastně nikdo neví, odkud se vzala; že je to nejpružnější a nejuniverzálnější způsob, jak zkoumat kvalitu okamžiku… Úžasné na ní je z mého pohledu především to, že pomocí technických nástrojů (počítač, astrologický program, geometrické zobrazení horoskopu, úhly a čáry aspektů), logických dedukcí a zkušeností astrologa dovoluje nahlédnout do lidské duše. Dovoluje poodhalit budoucnost a přitom jako základ všeho respektuje svobodnou vůli člověka. Naznačuje možnosti a dispozice jedince, hovoří o vzácných darech, kterými jsme byli obdařeni. Odhaluje úskalí, se kterými se v životě potýkáme. Zkoumá životní křižovatky, upozorňuje nás, kdy nastanou – a poradí, jak jimi co nejlépe projít.
Ponechává však na nás, jak se v konkrétní situaci zachováme, které příležitosti využijeme a které necháme projít bez povšimnutí.    

Co pro vás vlastně může astrologie udělat konkrétně? Odpověď naleznete v následujících řádcích.

Osobní horoskop

Pokud vás také někdy napadlo, že byste pro svůj život potřebovali něco na způsob mapy, něco jako návod k použití, může být rozbor vašeho horoskopu jednou z takovýchto pomůcek.

Osobní horoskop dává možnost lépe poznat sami sebe, objevit své schopnosti a pojmenovat svá slabá místa. Můžeme pochopit, proč máme tendenci se v určitých situacích chovat právě tímto způsobem, a následně se zamyslet nad tím, zda a jak je možné to změnit. Naše partnerské dispozice ukazují, proč si opakovaně vybíráme podobné typy partnerů a řešíme s nimi podobné potíže. Lze zjistit, jaký typ partnerů je pro nás vhodný a poskytuje šanci na stabilní vztah.

Můžeme lépe porozumět vlivu původní rodiny na náš život, modelům, které jsme převzali od rodičů a máme tendenci předávat je dále. Můžeme zlepšit své pracovní možnosti, zaměřit se na oblast, kde nejlépe uplatníme své schopnosti. Můžeme dobře naplánovat důležité životní kroky, začátky projektů nebo významné schůzky. Máme možnost podpořit své finanční nebo obchodní aktivity načasováním do vhodného období. Můžeme eliminovat potíže, pokud se vyhneme rizikovým obdobím.

Někdy se zjistí, že těžkosti opakující se v našem životě jsou vázány na určité místo na zeměkouli. V těchto případech astrologie dává možnost nalézt vhodné místo k pobytu. V ojedinělých případech doporučuji přestěhování nejen v rámci Čech, ale i mimo Evropu.

Partnerská astrologie

Partnerská astrologie hovoří o vztahu dvou lidí, nejčastěji partnerském, ale i pracovním, rodinném, přátelském a podobně. Zkoumá, kde je mezi dvěma lidmi soulad, dobrá vůle a ochota si pomoci, a kde naopak narážejí na neporozumění a napětí. Pomocí astrologických metod můžeme odhalit, která oblast společného života vztah pomáhá rozvíjet a harmonizovat, a která naopak vyžaduje zvýšenou péči a stálou pozornost . Základem pro posouzení vztahu dvou lidí ale vždy zůstává osobnost obou jedinců, proto je třeba věnovat se rozboru každého horoskopu zvlášť.
S pomocí astrologických metod můžeme také odhalit, kam se jeden i druhý partner v průběhu života vyvinul a jak konkrétní okamžik setkání ovlivňuje výsledný vztah. Lze také říci, které partnerství má naději přerůst ve dlouhodobý vztah. A kde vztah funguje a je vůle jej proměnit v manželství, tam můžeme nalézt období vhodné k uzavření sňatku.

Horoskop dítěte

Tento užitečný nástroj napoví rodičům, jak vychovávat dítě, aby podpořili jeho přirozené nadání a dobré povahové vlastnosti. Naznačí, nač být při výchově opatrní ať v povaze dítěte nebo v jeho zdravotní situaci, jaké výchovné postupy mohou pomoci rozvinout to nejlepší, co si dítě přineslo na svět, a jakým se naopak vyhnout, protože by mohly dítěti ublížit. Může pomoci při rozhodování o výběru studia nebo budoucího povolání i v dalších otázkách, které rodiče dítěte zajímají.

Zdravotní astrologie

Tato část astrologické nauky se věnuje vazbám mezi vesmírnými tělesy a lidským tělem. Umožňuje odhalit méně vitální oblasti našeho těla, kde v případě nesprávného způsobu života může nejsnáze vzniknout zdravotní komplikace. Pokud o těchto pro nás potenciálně rizikových místech víme, můžeme jim věnovat zvýšenou péči v rámci prevence, nebo se můžeme vyhnout pro nás nebezpečným činnostem.
Pokud už došlo k onemocnění či úrazu, někdy můžeme odhalit i jeho příčinu.
Úspěšně lze najít termíny vhodné pro lékařské zákroky či operace.

Prognóza

Výhled do budoucna je součástí každého výkladu horoskopu. Naznačí příležitosti k seznámení, změně zaměstnání nebo úspěchu v něm, ke změně bydliště či k pořízení nemovitosti. Upozorní předem na náročná období, kdy není radno prosazovat za každou cenu vlastní vůli.
Lze odhadnout, kam se pravděpodobně budou vyvíjet starosti, které nás v současnosti zaměstnávají, kdy je vhodné podnikat důležité kroky a kdy je naopak lépe nechat věci plynout svým tempem.
Díky prognózám se můžeme lépe připravit na složitá období, která nás v životě čekají, a můžeme vědět o naději, která se za nimi skrývá.
Je samozřejmě možné domluvit si schůzku za účelem vypracování nových prognóz, pokud jste si ode mne již horoskop nechali zpracovat a proběhlo období, pro které jste prognózy měli připravené.

Kalendář početí

Stanovení plodných dnů pomocí Jonášovy metody početí může pomoci ženám, kterým se nedaří otěhotnět a donosit zdravé miminko. Lze tak najít vhodný termín k početí potomka, samozřejmě s ohledem na zdraví matky.