Ceník – on-line kurzy astrologie

Kurzy astrologie v on-line podobě probíhají od října do června, vždy dvakrát za měsíc a délka jedné lekce jsou čtyři hodiny. Cena je 200 korun za jednu vyučovací hodinu.
Platba za první pololetí je 6.400 korun, platba za druhé pololetí je 8.000 korun.
Při platbě celého ročníku předem je bonus ve výši 20 % slevy, za celý školní rok je potom částka 11.520 korun.

Je také možno zakoupit si první ročník (školní rok 2019/2020) na videozáznamu. Cena celého ročníku je 7.600 korun.
Pro ty, kdo s námi budou pokračovat ve studiu i nadále, je cena za první ročník zvýhodněná a činí 5.000 korun.

Číslo účtu 3011161073/0800.