ASTROLOGIE, HOROSKOPY

Astrologie je z mnoha pohledů mimořádný obor. Úžasné na ní je, že pomocí technických nástrojů (počítač, astrologický program) a logických dedukcí dovoluje nahlédnout do lidské duše. Dovoluje poodhalit budoucnost a přitom jako základ všeho respektuje svobodnou vůli člověka. Naznačuje možnosti a dispozice, hovoří o vzácných darech, kterými jsme byli obdařeni. Odhaluje úskalí, se kterými se v životě potýkáme. Zkoumá životní křižovatky, upozorňuje nás, kdy nastanou a poradí, jak jimi co nejlépe projít.

Ponechává však na nás, jak se v konkrétní situaci zachováme, které příležitosti využijeme a které necháme projít bez povšimnutí.    

Co pro vás vlastně může astrologie udělat? Odpověď naleznete v následujících řádcích.

 

 

Osobní horoskop

Pokud vás také někdy napadlo, že byste pro svůj život potřebovali něco jako mapu, něco jako návod k použití, může být rozbor vašeho horoskopu jednou z takovýchto pomůcek.

Osobní horoskop nám dává možnost lépe poznat sami sebe, objevit své schopnosti a pojmenovat svá slabá místa. Můžeme lépe pochopit, proč máme tendenci se v určitých situacích chovat právě tímto způsobem, a můžeme se zamyslet nad tím, zda a jak je možné to změnit. Naše partnerské dispozice naznačují, proč si opakovaně vybíráme podobné typy partnerů a řešíme s nimi podobné potíže. Lze zjistit, jaký typ partnerů je pro nás vhodný a poskytuje šanci na stabilní vztah.

Můžeme lépe porozumět vlivu původní rodiny na náš život, modelům, které jsme převzali od rodičů a máme tendenci předávat je dále. Můžeme zlepšit své pracovní možnosti, zaměřit se na oblast, která je pro nás vhodná. Můžeme dobře načasovat důležité životní kroky, začátky projektů nebo významné schůzky. Máme možnost podpořit své finanční nebo obchodní aktivity načasováním do vhodného období. Můžeme eliminovat rizika, pokud se vyhneme nevhodným obdobím.

Někdy se zjistí, že těžkosti opakující se v našem životě jsou vázány na určité místo na zeměkouli. V těchto případech astrologie dává možnost nalézt vhodné místo k pobytu. Nejsou výjimečné případy, kdy doporučuji přestěhování nejen v rámci Čech, ale i mimo Evropu.

 

Partnerská astrologie

hovoří o vztazích dvou lidí, především partnerských, ale i pracovních, rodinných, přátelských a podobně. Zkoumá, kde je mezi dvěma lidmi soulad, dobrá vůle a ochota si pomoci, a kde naopak narážejí na neporozumění a napětí. Pomocí astrologických metod můžeme odhalit, která oblast společného života vztah pomáhá rozvíjet a harmonizovat, a která naopak vyžaduje stálou pozornost a zvýšenou péči. Základem pro posouzení vztahu dvou lidí ale vždy zůstává osobnost obou, proto je třeba věnovat se rozboru každého horoskopu zvlášť.

Můžeme do určité míry odhalit, kam se jeden i druhý partner v průběhu života vyvinul a jak setkání v určitém okamžiku ovlivňuje výsledný vztah.

Astrologie také ukazuje, které partnerství má naději přerůst ve dlouhodobý vztah. Pro takové páry lze nalézt období vhodné k uzavření sňatku.

 

Horoskop dítěte

napoví rodičům, jak vychovávat dítě, aby podpořili jeho přirozené nadání. Naznačí, nač být opatrní v povaze dítěte i v jeho zdravotní situaci. Může pomoci při rozhodování o budoucím povolání i v dalších otázkách, které mohou rodiče dítěte zajímat.

 

Zdravotní astrologie

se věnuje vazbám mezi vesmírnými tělesy a lidským tělem. Umožňuje odhalit slabé oblasti našeho těla, kde v případě nesprávného způsobu života může nejsnáze vzniknout zdravotní komplikace. Pokud o těchto pro nás potenciálně rizikových místech víme, můžeme jim věnovat zvýšenou péči v rámci prevence, nebo se můžeme vyhnout pro nás nebezpečným činnostem.

Někdy lze odhalit i příčinu onemocnění, pokud k němu skutečně došlo. Lze najít termíny vhodné pro lékařské zákroky či operace.

 

Prognóza

(pohled do budoucna) je součástí výkladu horoskopu. Naznačí příležitosti k seznámení, změně zaměstnání nebo úspěchu v něm, ke změně bydliště či k pořízení nemovitosti. Lze odhadnout, kam se pravděpodobně budou vyvíjet starosti, které nás v současnosti zaměstnávají, kdy je vhodné podnikat důležité kroky a kdy naopak nechat věci plynout svým tempem.

Díky prognózám se můžeme lépe připravit na složitá období, která nás v životě čekají, a můžeme vědět o naději, která se za nimi skrývá.

 

Kalendář početí

může pomoci ženám, kterým se nedaří otěhotnění či donošení zdravého miminka. Pomocí astrologických metod lze najít vhodný termín k početí zdravého potomka, samozřejmě s ohledem na zdraví matky.