Jupiter vstupuje do Štíra

Jupiter vstupuje do znamení Štíra

 

Desátého října tohoto roku, přesně po třinácti měsících pobytu, planeta Jupiter opouští znamení Vah a vstupuje do Štíra. Je to první z letošních významných přestupů, druhý nastává dvacátého prosince, kdy Saturn přichází do svého domovského znamení Kozoroha. Dvě největší tělesa sluneční soustavy svými přesuny zamíchají planetární energií a nás bude zajímat, co od těchto změn můžeme očekávat.

První vstupuje do hry Jupiter, jehož vliv přináší pomoc, podporu, ochranu a růst. Jupiter souvisí se zákonem a jeho prosazením, ale také s poznáním a moudrostí. Období jeho pobytu ve Vahách bylo přínosem pro partnerské vztahy, týmovou spolupráci, společnost a umění. Mohli jsme však zažít i jeho odvrácenou stranu, kterou je povyšování zájmu celku nad práva jedince, manipulace veřejným míněním a demagogie. Mnohé partnerské vztahy v této době prošly zásadní krizí a jiné se rozpadly; některé proto, aby uvolnily cestu novému, zdravějšímu partnerství, další kvůli lehkomyslné potřebě jednoho z partnerů něco si dokázat.

S přechodem do znamení Štíra se jupiterské požehnání obrací do oblastí niternějších a většinou méně zřejmých. Jeho pomoc se až do listopadu příštího roku bude týkat oblasti psychiky a spirituality, stejně tak jako tématu vášně a plodivé síly. V následujícím roce bychom se měli snažit chápat hluboké souvislosti, obrátit svou pozornost dovnitř, vnímat svou duši i zprávy svého těla. Více než kdy jindy jsou vhodné meditace a práce s intuicí. Zdravotně se může Jupiter ve Štíru projevit jako velmi dobrý prvek, ovšem za předpokladu, že budeme ozývající se problémy skutečně zodpovědně řešit. Oblast sexuality je v tuto dobu mimořádně zdůrazněná, a pokud k ní budeme přistupovat s úctou, jakou si zaslouží, může být jednou z cest k duchovnímu růstu.

V materiálních záležitostech můžeme zažívat expanzi v oblasti obchodu i financí. Ke slovu se dostane v nějaké podobě i téma moci a ovládání, manipulativní jednání. Protože však Jupiter souvisí se spravedlností a férovostí, je v průběhu následujícího roku pravděpodobné odhalení mnohých podvodů a zneužitého postavení. Investice jsou možné a zisky z nich pravděpodobné, za předpokladu důsledného dodržování zákonů lidských i vyšších.