Září

středa 30.9.

Září se s námi loučí nádherným způsobem. Luna se potkává s Jupiterem, Neptunem a Plutem, hraje na strunu velkorysosti, chuti udělat radost i někomu jinému, než jen sobě; je cítit laskavost a fantazie, dotýkáme se méně hmotných záležitostí a je nám v nich velmi dobře.
Co víc, Slunce ve Vahách se dnes dostává do konjunkce s Merkurem a Saturn doputoval do přesného sextilu s Lunárním uzlem. Komunikativnost, nápady, intelekt, racionalita a šarm, příležitostti, potkávání se, seznamování se - a to vše milé, příjemné, k dobrému sloužící... Tak sbohem, září, zase za rok :-)

úterý 29.9.

V noci se ještě Luna dostává na Uran a vybouří se tím zbytky zatměňového pnutí. Den už je mírný a příjemný, odpovídající trigonu Luny k Venuši a jejímu večernímu přechodu do Býka. Radost, krása, pohodlí, spokojenost - něco pěkného na sebe a něco dobrého do sebe, a máme den jako malovaný :-)

neděle 27. a pondělí 28.9.

Ve čtyři hodiny a padesát minut v pondělí ráno nastává přesný úplněk - se zatměním. Luna je v Beranu, Slunce ve Vahách, řešíme především téma Já, moje osoba, moje potřeba se ve světě prosadit a řídit si sám svůj život, a v kontrastu k tomu My, spolupráce, partnerství, tým, schopnost respektu ke druhým lidem, kompromis a podřízení se společnému zájmu. Spolu s již mnohokrát zmiňovaným, velmi pomalu se rozhýbávajícím Plutem, je toto téma velmi naléhavé a intenzivně prožívané. Zkusme mít na mysli, oč jde, zkusme si ujasnit, jak to máme my sami ve vztahu k druhý, lidem - a zatměňové pnutí se nám bude zvládat mnohem lépe.

sobota 26.9.

Luna v Rybách zjemňuje tvrdší planetární okolnosti. Vnímáme ještě kvadrát mezi Marsem a Saturnem, který nás vede k pracovním výkonům v mentální oblasti - nebo k jejich odkládání, to podle naší nátury. Vnímáme Pluta, který se velmi pomalu a neochotně chystá znovu se rozhýbat směrem kupředu - a s jeho nehybností váznou záležitosti hlubšího dosahu, jakoby na nás naléhavost některých situací dopadla plnou vahou. Vnímáme také blížící se zatmění Měsíce (nastává a je viditelné v pondělí před východem Slunce). Toto vše dnes Luna doplňuje citovostí, jemností, možná až naivitou, a ukazuje i pěknější stránky života.

pátek 25.9.

Některé dny jsou i příjemnější... To nejpěknější z celého dne se děje kolem čtvrté hodiny ranní, kdy Luna prochází sextilem k Uranu. Touto dobou ale pro většinu z nás může znamenat přinejlepším zajímavé sny, ve kterých třeba dostaneme nějakou zprávu.
Mars brzy ráno přechází ze Lva do Panny a atmosféra směřuje ke kousavosti, k pečlivé až nimravé práci, k zaobírání se těmi nejmenšími detaily v nejrůznějších souvislostech. Platí to tím spíš, že je cítit jeho kvadrát na Saturn do Střelce. A platí to o to více, že Luna večer přechází do Ryb, odkud doplní opozicí a kvadrátem oba pracovité, ale nerudné kmotry. A když připočteme stacionárního Pluta, vychází nám den, kdy je lépe nevyhledávat spory, usmívat se, odpočívat a starosti nechat koňovi, ten prý má větší hlavu :-)

čtvrtek 24.9.

Poslední den s Marsem ve Lvu (a také na stálici Regulus) naznačuje, že pokud máme nějaké plány v oblasti sportovních výkonů, pokud toužíme oslovit objekt svého zájmu nebo jednoduše na některou ze svých činností potřebujeme fyzickou sílu, neměli bychom to už odkládat. Slunce na Lunárním uzlu navíc napomáhá setkáním, příležitostem a šťastným náhodám.
Co dnes není úplně nejvhodnější, je vše kolem argumentování, slovních potyček, nejrůznějšího přetlačování v komunikaci. Krátce po půlnoci na pátek se totiž Merkur dostává opět do přesného kvadrátu na stacionárního Pluta a vše slovní má punc neústupnosti. Lépe než ke střetům je možné tuto konstelaci využít pro důkladné zvažování, vymýšlení, zkrátka pro náročnější mentální činnost.

středa 23.9.

Začíná podzim, s plnou planetární parádou... Dnes v deset hodin a dvacet minut vstupuje Slunce do znamení Vah, nastává okamžik podzimní rovnodennosti, den a noc jsou dnes stejně dlouhé. Co dělá letošní podzim velmi zajímavým, je několik okolností doprovázejících jeho začátek.
Především se nacházíme v čase stacionárního Pluta v Kozorohu. Zažívali jsme situace, které nás nutily přemýšlet, přehodnocovat, měnit sebe i svůj svět. Čas, kdy se Pluto obrací do pohybu vpřed, je časem k pochopení a dočištění posledních záležitostí, které nám bránily v cestě kupředu; je to čas transformace. Současně se nacházíme mezi dvěma zatměními - to sluneční nastalo v neděli 13. září, lunární nastává v pondělí 29.9. před východem Slunce. Je to období určité tenze, ale spolu se stacionárním Plutem zároveň jakýsi bod zvratu.
Zvrat vede k lepšímu, cesta míří vzhůru a za světlem - to naznačují dnešní přesné aspekty. Slunce se navazuje sextilem na Saturn ve Střelci, což mluví o zklidnění mysli, o zodpovědnosti za to, co si myslíme, i co říkáme; také o posílení a prohloubení našich vztahů k blízkým lidem. Luna vpodvečer vstupuje do znamení Vodnáře a spojením se Sluncem a Saturnem znásobí efekt jejich vazby - přátelství, partnerství, víra a zodpovědnost jdou ruku v ruce. Venuše je dnes v přesném trigonu k Uranu, což počínajícímu podzimu dává navíc ještě esprit jarní rozvernosti, chuti radovat se a užívat si života a lásky ve všech podobách.
Začíná velmi zajímavý čas...

úterý 22.9.

Poslední letní den, alespoň podle kalendáře, začíná příjemně v duchu vazby mezi Lunou a Jupiterem s Neptunem. Pohodové naladění, optimismus, chuť pomáhat druhým, rozdělit se, obdarovat... Postupem dne se ale nálada může kazit a večer a v noci na zítra nedoporučuji chtít řešit spory nebo jakkoli tlačit na sebe či druhé. Luna přechází přes Pluta a kvadrátem na Uran, planetárně máme zaděláno na nepříjemnosti - tak je nechme raději spát.

pondělí 21.9.

Poslední dny tohoto léta se vyznačují stacionárním Plutem v kvadrátu na Merkur - zjednodušeně řečeno, cokoli řekneme, může být použito proti nám, a nejspíš někdy v budoucnu fakt bude... Také máme ohnivou Venuši v trigonu na Uran, dopřáváme si svobodně a plnými doušky když už ne radosti, tak lásky. Slunce se blíží do sextilu k Saturnu, zatímco Mars kráčí do kvadrátu tamtéž - máme respekt k tradici, jsme zodpovědní a umíme si počkat, ale když se dáme do práce, nevíme kdy přestat, a s nezvládnutou silou lámeme nejen šroubováky, ale snad i lopaty...
Dnešek se dokresluje lunárními aspekty, v jedenáct hodin kvadrát ke Slunci radí vyvarovat se konfliktů, naopak trigon k Marsu a odpolední přechod do Kozoroha nabádá k velmi pracovně pojatému začátku týdne.

neděle 20.9.

Nebeská tělesa přejí krásné neděli :-)
Luna se nachází ve znamení Střelce a její dnešní vazby jsou bezpochyby nádherné. Odpoledne uzavírá ohnivý trigon s Venuší ve Lvu a Uranem v Beranu. Můžeme se těšit na den, kdy nám nechybí elán, kdy si poradíme se vším, co je potřeba, kdy máme  smysl pro humor a spoustu dobrých nápadů, kdy můžeme vyrazit na výlet nebo za sportem bez obav, že by se akce nepovedla. Luna svým sextilem dopoledne vtahuje do hry i jinak trošku složitého Merkura a pomáhá mu rozvíjet jeho nejlepší možnosti, takže uplatníme intelekt, zapojíme pohyb a ještě se u toho budeme skvěle bavit.

sobota 19.9.

Nad ránem Luna přešla do Střelce a provázala své energie se Saturnem, který se zde pomalu zabydluje. Společně mohli vytvořit atmosféru posmutnělou, nenaladěnou, nespokojenou až protivnou. Také se objevuje mírný sklon k mravokárnosti, takže se ovlivnit nenechám a dál tohle téma rozvádět nebudu :-)

Večer Luna uzavírá kvadráty k Neptunu a Jupiteru. Rozehrává se téma dobré vůle, nejlepších úmyslů, dobře míněných slov i činů, sebeobětování - jenže výsledky jsou podivné, úmysly nemusí být tak čisté, jak se prezentují navenek, a oběť nebývá oceněna podle očekávání. Tak to nechme plavat a raději si užijme příjemnou sobotu v přírodě, sobotní večer u filmu, se skleničkou vína a v dobré společnosti.

pátek 18.9.

V pět hodin ráno přechází planeta Saturn po téměř třech letech ze znamení Štíra do Střelce. Uleví se nám ve věcech finančních i obchodních, v záležitostech sexuality i tajemna. Tam všude, stejně jako v dalších štírovských tématech, jsme dlouhodobě museli skládat zkoušky, odpracovávali jsme si cestu dopředu. Začíná čas důkladných studií, prověřování našich morálních hodnot, naší spravedlivosti a víry. Nepůjde chovat se polovičatě, vyhýbat se zodpovědnosti a morálce. Končí tím také období, kdy byl Saturn v recepci s Plutem - období náročné, vyžadující naši pevnou vůli, práci a odolnost - zkrátka mohli jsme si pod jejich společným vlivem připadat jako v kleštích.
Nemůžeme čekat změnu ze dne na den, tím spíše, že obě planety se nyní po několik týdnů drží v šířkové paralele - ale můžeme čekat postupné zlepšování situace.
Vstup Saturna do Střelce je doprovázen sextilem Luny ke Slunci, což je další důvod k optimismu...

čtvrtek 17.9.

Den se stacionárním Merkurem zbržďuje a prohlubuje myšlení i mluvení ve všech souvislostech. Jsme důkladnější a méně aktivní, můžeme působit až ospale nebo líně, ale máme pro to dnes a zítra omluvu - nehybný Merkur...
Současně ráno nastala přesná opozice Jupitera k Neptunu, zjemněná ještě sextilem a trigonem Luny. Poetická, důvěřivá, až skoro naivní konstelace klade proti sobě laskavost a ideály, sny a štěstí, můžeme prožívat na plné obrátky lásku, umění i duševní zážitky, můžeme ale své nadšení přehánět. Nenuťme nikomu svou pomoc, svůj názor, nečekejme, že druzí prožijí nebo pochopí to co my. Užijme si jedinečnost - svou i druhých, užijme si jen tak být spolu.

středa 16.9.

Ráno začíná svižně a pracovně, sextil Luny k Marsu po čtvrt na sedm nás rozhýbává a aktivuje. Potom až do 17.43 běží Luna bez uzavírání aspektů, takzvaným jalovým během, anglicky Void of Course. Vše, co v tom čase plánujeme, přichází na mysl nebo začíná, má tendenci se komplikovat a vyšumět do prázdna. Tak trochu prázdní si můžeme připadat i my. Ve třičtvrtě na šest Luna vstupuje do znamení Štíra, zahloubaná, vážná a zabraná do vzpomínek.
Zítra nastává opozice Jupitera k Neptunu, z Panny do Ryb. Jednak se podivným způsobem množí práce, ale také je pod tlakem vše, co souvisí s dobrou vůlí, ideály, velkorysostí. Jako bychom byli do svých dobrých skutků tlačeni, sebou samými, okolnostmi nebo druhými lidmi. Řešením je dělat jen to, o čem víme, že je správné, a co dělat opravdu chceme.

úterý 15.9.

Stacionární Merkur a přes něj procházející Luna ve Vahách je sama o sobě celkem příjemná záležitost, vedoucí k zahloubání se a snížené míře komunikativnosti. Jednoduše se nám nemusí chtít mluvit, stačí být a vnímat... Na zajímavosti a spádu však záležitosti získávají díky kvadrátu a opozici obou zmíněných planet na Urana s Plutem. Takže je třeba počítat s netrpělivostí, podrážděností, vznětlivostí a jinými formami nenaladěnosti a vrčení na sebe. Švihnout s něčím o zem je mnohdy lepší, než se užírat vzteky další dva dny, co myslíte? Pokud samozřejmě netřískneme s kouskem starožitného porcelánu po babičce, to by byla jiná historka do rodinné kroniky...

pondělí 14.9.

Po včerejším zatmění to dnes vypadá na klidnější den. V noci Luna přešla sextilem k Saturnu a vstoupila do znamení Vah, kde ráno spojila své síly s Lunárním uzlem. Den pro zklidnění, nacházení rovnováhy, příjemnou atmosféru a setkávání, i pro nové příležitosti.

neděle 13.9.

V 8 hodin 41 minut nastává částečné zatmění Slunce na dvaceti stupních Panny. V českých krajích není viditelné, přesto ho není radno přehlédnout. Jako každé zatmění násobí vliv úplňku nebo novoluní, které doprovází. Můžeme čekat neklid, nestabilní psychiku, můžeme se potkat s nepohodou odrážející se do oblasti trávení. Mohou se dít drobnější úrazy v oblasti prstů na rukou a u někoho se mohou objevit dýchací potíže. Není vhodné začínat nějaké zásadní záležitosti nebo změny, energie zatmění není nejlepším dárkem do vínku - a pověrčivější z nás určitě ocení i pověstnou třináctku. Zkrátka dnešek nebude úplně výhra, ale ani žádná tragédie. Užijme si pěknou neděli.

sobota 12.9.

Luna v Panně dochází časně ráno na Jupiter a o něco později do opozice na Neptun. Nadšení, ochota pomáhat si navzájem, idealismus a láska k veškerenstvu zaplavují atmosféru a hrozí, že budou nadužívány. U někoho stáda kytiček a sluníček, včetně slůňat pro štěstí, to vše zabalené v růžové barvě - to se ještě ohlídat dá. U jiných hrozí, že bude zneužita jejich dobrá vůle k prospěchu někoho jiného, což se sice ohlídat dá taky, ale trošku složitěji. Každopádně podvečerní trigon Luny k Plutu by měl jemně a citlivě usadit naše pozadí zpátky na zem, nebo lépe na pohodlnou židli, bez divokých následků dnešního záchvatu dobročinnosti...

pátek 11.9.

Luna přechází před čtvrtou hodinou odpoledne do znamení Panny, což s sebou nese přechod přes hvězdu Regulus. Žádná lepší k dispozici není, tak bychom si tohoto prvku měli považovat a užít si ho k radosti i užitku. Můžeme čekat dobrou vůli a pozitivní přístup ke světu - byť až ve druhém pořadí. Nejdřív musíme překonat smutky, splíny a pocity, že nás nikdo nemá rád a není pochopena naše jedinečnost, což s sebou nese kvadrát Luny z konce Lva k Saturnu na konci Štíra. Ale my to zvládneme a pak se budeme už jen radovat. Dobře, postupem času spíš pracovně, ale i radost z práce je radostí, ne? :-)

čtvrtek 10.9.

Včerejší bouře jsou zažehnány, Luna hladí a laská svými aspekty naše duše i čela. Ranní sextil k Merkuru a konjunkce s Venuší jsou přesně ty typy vazeb, které tiší smutky a přinášejí radost a smysl pro humor. Večerní trigon Luny k Uranu a noční konjunkce s Marsem jsou velmi aktivní vazby, krom jiného i astrologicky - kdo z vás máte chuť něco v našem úžasném oboru zjistit, učinit, jakkoli být aktivní, máte dnes příležitost.
Nepouštějme se ale do spletitých nebo dlouhodobě složitých témat. Merkur sice minul kvadrát na Pluta, ale stále je v pozadí cítit, tím spíš, že se ve svém chodu zpomaluje a stacionární bude za týden mezi tímto kvadrátem a opozicí na Uran. Nedělní novoluní se zatměním Slunce už o sobě také dává pomalu vědět. Vychutnávejme si krásu okamžiku, nechvátejme dopředu, dopřejme si čas... Krásný den přeji!

středa 9.9.

Luna v noci přešla do Lva a vytvářela sextily na Saturn a Lunární uzel. Časné ráno se díky tomu nese v duchu uvážlivějším a klidnějším, než zbytek dne. Působení kvadrátu Merkura k Plutu je ale náročné, dává zabrat a řešíme pod jeho vlivem těžké věci. Není den na snadný průběh debat, na nadhled nebo optimistické vyladění. Sama píšu prognózy ve čtvrt na dvanáct, protože jsem do teď vydýchávala zásah, který mi uštědřil. Přeju, ať zvládáte - zvládáme - lépe.

úterý 8.9.

Popravdě, pohodový den vypadá trošku jinak... Luna ráno před devátou dosáhla místa, kam svým vlivem nepříjemně působí Uran. Výbušnost, netrpělivost, prudké citové výlevy na straně jedné, a díky Mekuru docházejícímu do kvadrátu na Pluta i neústupné trvání na svém, zaťatost, tvrdé výměny názorů na straně druhé. Obě zmiňované konstelace na sebe navazují v takzvaném velkém kvadrátu, ve znameních Berana, Raka, Vah a Kozoroha. Proto dnes vůbec není od věci být pozorní ke svému tělu, se kterým zmiňovaná znamení souvisí především. Přetížené jsou oblasti hlavy, žaludku a slinivky, kolenou, ženských orgánů a u pánů prostaty. Buďme na ně laskaví, ať se na nás nenaštvou.
Večer nastává přesný trigon Mars Uran a je cítít už pár dní. Odvaha až zběsilá, pracovní i sportovní elán, drajv a rychlost, se kterou se vše může realizovat. Takže "prudy" zahnat pohybem a udržet si nadhled je, zdá se, dobrý postup.

pondělí 7.9.

Dnešní den se - alespoň soudě podle lunárních aspektů - podobá docela dobře vystavěnému literárnímu dílu. Expozici obstarávají sextil k Jupiteru v půl sedmé ráno a trigon k Neptunu v jedenáct dopoledne. Ano, úvod do děje může být trochu zdlouhavý, ale je romantický a plný nadějí. O kolizi se postará kvadrát k Merkuru v sedmnáct hodin, padne neuvážené tvrdé slovo a děj spěje ke krizi. Tou bude opozice k Plutu ve dvacet hodin, značící vyostření konfliktu a neústupné bránění pozic. Ale protože jde o Pluta, znamená tento moment i bod zvratu a můžeme pomalu směřovat k happy-endu v podobě sextilu Luny a Slunce. Stylové by bylo, kdyby nastal za pět minut dvanáct, ale pro tentokrát se budeme muset spokojit s tím, že přichází mírně předčasně - už ve 23.40...

neděle 6.9.

V jednu v noci Luna prošla sextilem na Uran a od té doby se pohybuje znamením Blíženců takzvaným jalovým během, tedy bez utváření aspektů, a to až do přechodu do následujícího znamení. Což je dnes v 19.40. Tradice říká, že za této situace z nápadů a plánů nic nebude, sejde z nich. Zajímaly by mě vaše zkušenosti...
Ovšem neznamená to, že když má Luna dovolenou, nebude se snad nic dít, to ani omylem - v noci nastal přesný trigon mezi Sluncem a Plutem, z Panny do Kozoroha, tedy ve dvou nejpilnějších znameních. Cítit byl už pár dní. Důkladná práce, čištění starých průšvihů, zgruntu reorganizované úložné prostory, práce kolem domova, zahrady, těla, zdraví, hygieny, potravin. Vyřádit se můžeme různě, ale vždy až na dřeň.
Další dnešní nezanedbatelnou okolností je stacionární Venuše, která se v polovině Lva obrací do pohybu vpřed. Nerozptyluje nás svým rozpustilým vlivem, neboť je vážná, zahleděná sama do sebe. Láska nehledá nové objekty zájmu, ale nabírá na důkladnosti.

sobota 5.9.

Slunce v Panně a Luna v Blížencích dnes v poledne vytvářejí kvadrát - máme lunární čtvrť. I s ohledem na ranní kvadrát Luny k Neptunu můžeme očekávat zmatky, podivnosti, nedorozumění, nepřesnosti a možná i drobné slovní střety. Příčinou je neklid a roztěkanost, mnoho myšlenek najednou víří hlavou a nestíháme je ani vyslovit, natož utřídit. Pravda je, že zejména po ránu se z vířícího kotle v hlavě může vynořit nějaká genialita, náhlé pochopení.
Odpoledne a večer se ale nesou v odlišném duchu - Luna provazuje Venuši s Marsem ve Lvu na straně jedné s Uranem v Beranu na straně druhé. Výborné příležitosti pro setkávání s přáteli i rodinou, pro sport, adrenalin, dobrodružství, zábavu. Někdo půjde na bowling, někdo na burčák, ale bavit se budeme všichni - i ti, co zůstanou doma s knížkou. Pěknou sobotu přeji.

pátek 4.9.

Luna ráno přechází přes hvězdu Algol (asi do půl jedenácté - jedenácté hodiny) a opozicí na Saturn, který je na hvězdě Toliman. To není konstelace pro příjemnou náladu nebo optimismus, spíš prvek nahrávající bručounům a protivům. Nedáme se, nemusíme, tak hlavu vzhůru :-) S přechodem Luny do Blíženců před druhou hodinou se situace zlehčuje, uvolňuje a vyjasňuje. Můžeme se těšit na příjemná setkání.

čtvrtek 3.9.

V noci a ráno nastávají velmi pěkné vazby mezi planetami - Luna se Sluncem a Plutem se spojují v takzvaném uzavřeném trigonu ve znameních Býka, Panny a Kozoroha. Vytvářejí skvělé podmínky pro práci, povinnosti, fyzické činnosti. Pro péči o tělo i o vše, co je obklopuje i co do něj vchází. Tématem je domácnost, zahrada, květiny a domácí chlupáčci. To vše nás láká a potřebuje a všechno s tím spojené nás baví a jde nám to skoro samo. Kolem poledne se Luna dostává do kvadrátu k Marsu a Venuši. Tahle trošku "hot" konstelace vtahuje erotické čertíky do většiny našich kroků i myšlenek a skoro jistě budou koukat i z našich očí. Což mi připomíná dobrou radu - usmívejte se, protože nikdy nevíte, koho váš úsměv okouzlí :-)

středa 2.9.

Středa a noc na čtvrtek jsou doprovázeny velmi jemnými, ale také pří-jemnými planetárními aspekty a vlivy. Luna v jedenáct hodin dopoledne vstupuje do Býka, který jí svědčí, takže se můžeme nadít zklidnění pocitů, zvýšení laskavosti, zdůraznění pěkných a užívacích stránek života; zkrátka dobré nálady. Večer nás čeká trigon Luny k Jupiteru a v noci také ke Slunci a sextil k Neptunu. Optimismus, dobrá vůle, harmonie v duši, jemná jiskra v oku - co myslíte, je to málo? :-)

úterý 1.9.

Září se ohlašuje zajímavou kombinací apektů - nejdříve Slunce vytváří opozici k Neptunu a vzápětí nastává přesná konjunkce Marse s Venuší, ke kterým se dopoledne připojí trigonem i Luna. Ta se ale ráno dostává do kvadrátu k Plutu a vpodvečer do konjunkce s Uranem. Pokud to mám shrnout, pak zmatky a pochybnosti se pojí s erotickým jiskřením, z čehož může vzniknout pěkný výbuch... nebo taky zajímavé vztahové záležitosti, záleží na nás, jak k věcem přistoupíme.