Září

úterý 30.9.

Poslední zářijový den má zvláštní atmosféru. Předcházela mu krásná noc s Lunou v trigonu na Uran ve čtyři ráno a v trigonu na Jupiter před půl šestou. To je úžasné pro mnohé činnosti, pro dobrou náladu a přinejmenším pro krásné snění (zajímalo by mě, kolik lidí si dnes v noci plnilo svá přání alespoň v adrenalinových snech :-) ). Kromě dopoledního ponoukání k zajímavým setkáním si však Luna až do zítřejšího rána dává padla a tak nebeské činění přebírají jiné síly. Především se ozývá Jupiter v paralele s Aldebaranem a podbarvuje vzduch královskou noblesou, hrdostí a smyslem pro spravedlnost. Po poledni se schází dvě zcela přesné poloviční vzdálenosti - Uzel mezi Sluncem a Merkurem, nabízející možnost skvělých setkání, povídání a přátelského ducha, a Pluto mezi Sluncem a Uranem. Ta druhá vazba je poněkud divočejší, mluví o potřebě dokázat, přesvědčit, mluví o náročnosti naší reality. Jenže tu žijeme všichni dlouhodobě, a tak si můžeme pro dnešek zvolit onen nadhled a v družné náladě to patřičně rozebrat s kamarády :-)

pondělí 29.9.

Kdybychom měli dnešní den charakterizovat jedním slovem, bylo by to slovo nejspíš "energie". Vše je v pohybu, všude je akce, pohyb, síla, vitalita, odvaha. Také bojovnost, ale především schopnost dát věci do chodu. Téměř všechny dnešní aspekty mají totiž společného jmenovatele. Začíná to před jednou v noci, kdy Luna vstupuje do ohnivého Střelce, po poledni se potkává sextilem se Sluncem a po půl deváté večer přechází přes Mars. Díky jejímu vlivu se večer a v noci spojují ohnivé planety Mars a Jupiter v ohnivých znameních Střelce a Lva s buřičským Uranem v ohnivém Beranu. A aby toho ohně nebylo málo, Mars a Jupiter jsou ve vazbě na akční, bojovné hvězdy Antares a Aldebaran. Dnes je důležité zvolit správný směr a rozhodnout se k prvnímu kroku, to další už by mělo jít samo. Ale pokud bychom neměli jasno v záměrech, mohli bychom se velice rychle ocitnout v nesprávných místech a situacích.
Noční přechod Venuše do Vah navíc slibuje, že zábava a radost budou v příštích pětadvaceti dnech opět našimi společníky.

neděle 28.9.

Asi čtyřicet minut po půlnoci přešel Merkur do znamení Štíra. Luna je tu také ještě celý dnešní den, a prochází tudy dlouhodobě Saturn. Nejen emoce, ale i myšlenky jsou neveselé, prohloubené, intenzivní, často se týkají záležitostí dávno minulých, o kterých jsme se domnívali, že je čas zahojil. Zejména dopoledne tomu přispívá přechod Luny přes Saturn, což je téma křivd, smutků a nevrlosti samo o sobě.
Dá se však zvolit jiný způsob prožití dnešního dne, kdy se nenecháme posunovat planetárními konstelacemi, ale využijeme jich ve svůj prospěch. Saturn je o práci, ve Štíru jde krom jiného i o práci na věcech z osobní historie - vybrat si složitější téma, podívat se na ně důkladně a změnit chápání v této věci. Dalším štírovským tématem je sexualita, vášnivost - promluvme si se svým protějškem tam, kde daná oblast potřebuje rozhovor. Mělo by se podařit najít cestu ke vzájemné spokojenosti - a posléze přejít od teorie k praxi
;-)

sobota 27.9.

Luna ve Štíru nás zklidňuje, alespoň navenek. Prohlubuje a zintenzivňuje vnitřní svět - prožívání, vnímání, intuici, vztahy, kontaktuje nás s tématem návratu do minulosti i tématem odpuštění. Ne zcela správně pojatá nese téma manipulativního jednání, žárlivosti a neústupnosti. V noci po třetí hodině jsme mohli cítit její trigon k Neptunu v podobě bohatých, barvitých snů plných fantazie a překvapení. Spolu s časně odpoledním sextilem k Plutu je skvělý den pro pochopení druhých lidí, naladění se na ně, vnímání jeden druhého v rámci rodiny či ve vztahu k dětem. Příležitosti jsou pro duchovní aktivity, meditace, modlitby a čištění věcí z minulosti. Skvěle funguje intuice, inspirace, umělecké cítění a tvoření.
Doporučení pro dnešní den - nedělejme věci kvůli pochvale nebo ocenění od druhých lidí a ptejme se dopředu, čím jim uděláme radost. Kdybychom chtěli překvapit, kdybychom se těšili na radostnou reakci, večerní kvadrát Luny k Jupiteru by způsobil zklamání na obou stranách.

pátek 26.9.

Základní energií dnešního dne je spojení Jupitera a Urana v souladné vazbě a přidává se k nim i planeta Mars. Nalezneme je všechny v ohnivých, akčních, odvážných a vítězných znameních Berana, Lva a Střelce. Přinášejí nám svou kuráž, touhu i schopnost zahodit to nefunkční a vytvořit nové projekty, učinit první kroky, vydat se neprozkoumanými cestami a být připravení na všechna dobrodružství, která nás zde mohou čekat.
Luna jako hlavní tvůrkyně nálad přechází po půl třetí odpoledne přes Merkur a umožňuje spojení intelektu s pocity, říká - rozmysli si, co chceš, a pak to prociť a přivolej si to. V půl páté se přesouvá do znamení Štíra a my si své emoce skrýváme, hlídáme si vnitřní soukromí. Jinak řečeno, víme, co chceme, nezdržujeme se pochybnostmi a máme volnou cestu k novým obzorům.

čtvrtek 25.9.

Stejně jako pokaždé, když je Luna v takzvaných základních znameních (Beran, Rak, Váhy a Kozoroh), nás s ohledem na dlouhodobé konstelace čeká divočejší den. Luna prochází před čtvrtou ranní kvadrátem na Pluto a v půl dvanácté opozicí k Uranu a my díky tomu reagujeme rychle a ne vždy trpělivě či laskavě. Tentokrát však máme velkou nebeskou podporu, abychom vše ustáli s noblesou a bez následných výčitek směrem k vlastní osobě. Jupiter dnes večer uzavírá přesný trigon k Uranu, čímž otupuje, vyhlazuje a možná dokonce pozlacuje jeho ostré hrany. Díky této vazbě máme před sebou den nabitý energií, entuziasmem a optimismem, kdy je veselo, kdy se chceme podělit o vše dobré, kdy máme výborné nápady a kdy nám to "pálí". Zejména večerní setkání jsou nezapomenutelná v tom dobrém slova smyslu.

středa 24.9.

Luna se v šest hodin ráno přidává ke Slunci a Merkuru, dlícím návštěvou ve znamení Vah, a posiluje tak společenský a umělecký rozměr současných dní. Podporuje diplomacii, příjemné a milé vystupování, klade důraz na radostné stránky života. Lehce nám tu krásu může zkomplikovat novoluní nastávající v osm hodin ráno. Když vás někdo po ránu rozhodí, nenechte se moc a řekněte si, že je protivný kvůli novoluní a ne od nátury. Možná to situaci nepomůže, ale určitě ji to nezhorší.
Silný moment je dnešní pomalé rozhýbávání se Pluta po dvou dnech, kdy seděl nehnutě na jedenácti stupních Kozoroha. On tenhle stupeň je zajímavý, neboť zásadně podporuje intuici. Pluto dělá totéž a tak se mohou v záležitostech intuice, jasného vidění či slyšení či jiného čití odehrávat zajímavé věci. Večerní sextil Luny k Marsu tomu může lehce přitopit pod čarodějným kotlíkem... zajímavý den!

úterý 23.9.

Ve čtyři hodiny a dvacet devět minut středoevropského letního času začal podzim. Slunce přešlo rovník, nastala podzimní rovnodennost, a kdybychom neměli letní čas, vycházelo by Slunce v šest hodin ráno a zapadalo v šest hodin večer. Je to jeden z tradičních keltských svátků, odvozených od přírodních cyklů, oslavujících rytmy a zákonitosti ve světě kolem nás. Stojí za to, zamyslet se nad respektem k přírodě, jejím proměnám a s tím související moudrostí...
Konstelace, které začátek podzimu doprovázejí, mluví o zralé, trvalé lásce a úctě, o schopnosti ocenit to pěkné, co nám život dává. O trpělivosti, vnitřním klidu a o radosti, o kráse, kterou v sobě nese zrající moudrost. Nádherný podzim!

pondělí 22.9.

Máme před sebou poslední den léta - v úterý v půl páté ráno Slunce vstupuje do Vah a začne podzim.
Dnešní noc je velmi zvláštní. Mezi čtvrtou hodinou a půl pátou ráno se uzavře výjimečně přesný napjatý aspekt mezi Lunou, Marsem a Neptunem, navíc kolem čtvrté přechází i přes astrologické osy. Jsme vtahováni do zmateného jednání a jeho důsledků, můžeme se potkávat s nečestnými úmysly druhých lidí. Můžeme mít intenzivní vize a sny, kterým však nemusíme rozumět. Tato nálada se udržuje i část dne - může docházet k zkreslenému vnímání našich dobře míněných činů. Jednáme-li pod vlivem svých emocí, buďme ostražití a dobře važme svá slova, kroky i skutky, mohou být dvousečné.
Mnohé se vyjasní s odpoledním trigonem Luny k Plutu, zodpovědnost a píle v reálném světě pomohou uklidnit případné vzbouřené vlny.

neděle 21.9.

Laskavé aspekty přinášejí laskavý den. V půl šesté ráno Luna sextil Merkur a především odpolední sextil Venuše se Saturnem. Vážíme si krásy a lásky kolem nás, jsme trpěliví a zodpovědní ke všem darům, jež nám život přinesl a přináší. Umíme si o tom povídat, sdílet to pěkné. Přidává se kouzelný prvek v podobě Venuše uprostřed mezi Merkurem a Jupiterem, kombinující rozum a řeč s láskou a harmonií s velkorysostí a nadhledem - komu by se tohle nelíbilo?
V pět odpoledne Luna vstupuje do Panny a přesouvá svou pozornost směrem k práci, detailům, péči o zdraví a výživu - upéct odpolední skvělý koláč je to nejmenší, jak soulad nebeský přenést do souladu mezilidského :-)
V noci na zítra nastává opozice Luny k Neptunu a kvadrát k Marsu, a naplní se také přesný kvadrát mezi Marsem a Neptunem. Večer je podivný, noc bude podivná, složité sny, divné nálady, podivné činy.

sobota 20.9.

Máme před sebou zajímavou, příjemnou a objevnou sobotu. Luna prochází znamením Lva, kde jí jsou vlastní tvořivost, optimismus a přímočaré vystupování, ráno v půl desáté se setkává s Jupiterem, což přináší expanzi pozitivního vidění světa, chuť sdílet s druhými vše dobré a krásné, co je v nás i okolo nás. Polední lunární trigon k Uranu podporuje nápaditost, svobodu, volnost prožívání i přátelskou atmosféru. Večer přichází téměř současně dva aspekty - první vtahuje do hry setkávání, výzvy, přátelská posezení, ten druhý naznačuje nedůtklivost a mrzutosti. Pokud nebudeme vytahovat staré záležitosti a nebudeme se chtít urážet kvůli zbytečnostem, máme šanci na krásný den.

pátek 19.9.

Po páté hodině ranní Luna přešla do znamení Lva. Ke slovu přichází hravost, lehkost prožívání, velkorysost, hrdost, přímočarost. Také soutěživost a potřeba vybití - sportovního, hráčského či erotického. Ve vzduchu je fanfarónství, natřásání peří a potřeba se blýsknout, ale také dobrosrdečnost a chuť něco dělat. Zlobivce a protivy dnes stačí pošimrat za uchem jejich ega a stávají se z nich předoucí kočky a kocouři, co nám splní každé přání.
Po poledni nastává jediný dnešní planetární aspekt, kterým je Luna v trigonu k Marsu. Ten silně podporuje onu akčnost lví Luny. Soupeřivost, ale i velkorysost a cit pro dodržování pravidel. Lehce nás to svádí k přehánění, ale dá se to v pohodě zvládnout a den si užít s čistou radostí a úsměvem na tváři.

čtvrtek 18.9.

Dnešní aspekty tvoří napětí z netrpělivosti, nespokojenosti a příliš rychlých reakcí. K tomu Mars po půlnoci přešel přes hvězdu Džuba a večer Slunce paralelou míjí stálici Zavijava. Pravidlo vypůjčené od Jarmily Gričové a jejího muže praví, že "facky lítaj zleva zprava, když ti svítí Zavijava", název Džuby taky není právě přátelský - tak neuškodí ohlídat si, co, komu a hlavně jakým způsobem říkáme či děláme. Pomalu se hlásící kvadrát Marse k Neptunu mluví i o tom, že si mnohdy jen myslíme, že něco děláme - ve skutečnosti je výsledek dost vzdálený původní představě. Jinak řečeno, on ten korekční kopanec může přijít i za něco, co jsme neměli v úmyslu učinit.
Výraznou pomocí dnes jsou vazby Luny k Saturnu ráno kolem osmé a především večer po půl deváté sextil ke Slunci. Nabízejí téma uklidnění, trpělivosti, pozitivního myšlení, dobré vůle, vstřícnosti. Ano, ty se budou hodit :-)

středa 17.9.

V noci kolem půl páté nastal trigon mezi Lunou a Neptunem a spolu s ním zasněná nálada. Romantika, něžnost, poezie, umění, duchovně zaměřené činnosti a samozřejmě spánek - to je to, co přetrvává i celé dopoledne.
Další dnešní aspekty jsou velmi zajímavé, protože kombinují razanci, dravost a neurvalost s nesmírnou jemností, silnými projevy lásky a něhy, s laskavostí, respektem k druhým lidem, zodpovědností za naše vztahy a všechny blízké lidi. Spojit vše dohromady se může podařit snad jen při natáčení erotického thrilleru se silnou romantickou linkou Na nás ostatních "civilistech" zřejmě bude právo a zodpovědnost volit si v každé situaci, které z oněch možností dáme sami přednost. Snad by bylo lepší si pro jistotu ohlídat, abychom ve snaze někomu projevit lásku nešlápli jiné (nebo hůř přímo oné dotyčné) osobě na kuří oko...

úterý 16.9.

Kolem čtvrté hodiny ranní nastává kvadrát mezi Sluncem a Lunou mezi znameními Panny a Blíženců. Přetížené myšlení, spousta starostí, líhnoucích se neznámo kde, neschopnost vyprázdnit si hlavu, emotivní přehrávání si nejrůznějších - i imaginárních - rozhovorů. Pokud jsme nespali, mohli jsme se vydatně bavit kteroukoli z podobných činností... Vzhledem k malému počtu dnešních aspektů nás může tahle lehce zpruzelá nálada držet i chvíli po probuzení.
Také můžeme vnímat večerní konjunkci Merkura s Lunárním uzlem a díky němu si užívat nejrůznější příležitosti k rozhovorům, díky nimž chápeme souvislosti, předáváme si dovednosti, ke slovu se dostává zvědavost a dějí se nová setkání. Takže se určitě máme na co těšit. Před půl šestou odpoledne se Luna na dva a půl dne přesouvá do Raka a přináší důraz na domov, rodinné vazby, péči o druhé. Trochu se stahujeme do sebe, vracíme se do minulosti, setkáváme se s příbuznými.

pondělí 15.9.

Mars ve Střelci velmi pomalu nabírá kvadrát na Neptun, naše jednání může nést stopy zmatenosti. Střelec má vztah k velkým zvířatům, včera se staly dvě nehody, ve kterých hráli roli splašení koně. V té první vystupoval kůň jako viník, ve druhé byli koně havárií postižení... Neptun s Marsem také souvisí s kamuflováním či nečestným přístupem, hlídejme si tedy, co se kolem nás i v nás samotných děje.
Dnešní aspekty jsou ale samy o sobě velmi příjemné. Přečkáme-li ranní kvadrát Luna Venuše, čeká nás v průběhu dne souladné propojení Luny, Jupitera, Urana a Merkura. Bystré myšlení, optimismus, originální nápady, příjemné vystupování, laskavost a dobrá vůle, doprovázené příležitostmi a šťastnými náhodami - to by nás pro dnešek mělo ochránit před marticko-neptunskými podivnostmi.

neděle 14.9.

Neděle je dnem dvou planetárních přestupů - o půlnoci Mars opouští po sedmi týdnech znamení Štíra a na šest týdnů vstupuje do Střelce, přinášeje aktivitu v myšlení a mluvení, pohyb, nápady, bystrost a změnu. Kolem půl deváté ráno se Luna přemisťuje do znamení Blíženců a rozkolísává naše vnímání směrem k nejistotě, výkyvům, pochybnostem. Kolem deváté ranní je poměrně nepříjemný čas, kdy je přesná opozice Luny k Marsu a zároveň se opozice mezi Merkurem a Uranem usadila na ose ascendent - descendent. Laicky řečeno v luftě visí malér plynoucí z netrpělivosti, ukvapených závěrů, popouštění uzdě našemu vzteku. To, co nám pomůže neuklouznout na vlně vzbouřených emocí, je kotva v podobě trigonu Venuše k Plutu z Býka do Kozoroha. Ohled na praktické stránky života, otázka "k čemu nám to bude dobré", opatrnost a důslednost, stabilní city - to je to, co dodá oporu v rozbouřených vztazích. A když už nebudeme vědět, kudy kam, spraví to kousek čokolády. Moje babička byla moudrá žena a v kredenci vždy kus nějaké sladkosti měla, prý na nešťastnou lásku. Po dnešku by zřejmě její zásoby byly pryč, stáli bychom asi ve frontě... :-)

sobota 13.9.

Odpolední trigon Luny se Sluncem je nejsilnější a také jediný pozitivní aspekt dnešního dne. Má na práci vyrovnávat svým nadhledem, pracovitostí, důrazem na praktické stránky života a čistotou srdce ostatní vazby dnešního dne - především Merkura v opozici na Uran. To je záležitost protivná, kritická, netrpělivá a slovně agresivní, je třeba ji kočírovat s vědomím toho, že ne vše je myšleno tak, jak je dnes říkáno. Což mi připomíná - můj syn si nedávno koupil tričko, na kterém se skví anglický nápis - "Promiňte mi, co jsem řekl, když jsem byl hladový... "
Díky Luně v Býku v opozici na Saturn ve Štíru je dnes ještě jedno téma, kterému je lépe se vyhnout, a to jsou finanční záležitosti. Zejména rodinné finance jsou lehce eruptivní oblast.
Přesně o půlnoci na zítřek se Mars přesouvá do znamení Střelce a můžeme se těšit na příliv energie a mentální aktivity, rozhýbání zatuchlých míst a aktivitu namířenou směrem k lepší budoucnosti. Tak se připravme na akci :-)

 

pátek 12.9.

Uplynulé dva dny strávila Luna ve znamení Berana, kde má tendenci projevovat se akčně, divoce, netrpělivě až hystericky. Což jsou atributy, které k jejím emocím a vnímání příliš neladí. Po třetí hodině ranní změnila své působení přechodem do znamení Býka a nám díky tomu nabízí nesrovnatelně více pohody, uvolněnosti, radosti z obyčejného bytí. Aspekty, které Luna dnes uzavírá, jsou taktéž hladivé, laskavé, konejšivé a jemné - krátce po třinácté hodině éterický sextil na Neptun, po osmnácté hodině velmi ženský a laskavý trigon na Venuši a po dvaadvacáté hodině trigon k Plutu. V zemských znameních spojené tyto planety dají chuť přiložit ruku k dílu a udělat si kolem sebe krásno, takříkajíc zgruntu krásno. Praktické ženy se dnes projeví ve svých nejlepších barvách, pracovití muži tvoří velkolepá díla z lásky k svým něžným polovičkám... Jen prosím a doporučuji - nekritizujte, že není všechno úplně přesně podle vaší představy, naopak oceňte snahu a výsledek. Kritika, ironie a kousavost jsou pro dnešek i zítřek tabu kvůli nastávající opozici Merkura k Uranu, snadno by se zvrhly v nečekaný a ostrý spor.

čtvrtek 11.9.

Noční konjunkce Luny s Uranem (ve tři hodiny) je o vzbouřených emocích, agresi, adrenalinových aktivitách a potřebě jít do všeho naplno. V lepším případě se to týká našich divokých snů, v horším (řekněme raději v akčnějším) případě se to týká skutečně nevázané noci. Po zbytek dne Luna nevytváří žádné další vazby, má "padla" - a my možná po té náročné noci budeme následovat jejího příkladu a některé ranní schůzky necháme také plavat. Ohroženy jsou zejména ty mezi devátou a desátou hodinou.
Dnešek můžeme využít k uklidnění a stabilizaci ve všech směrech - vyčistit si pracovní stůl od dlouho nesplněných úkolů, udělat si pořádek v duši i v mysli, odpočívat od starostí třeba díky fyzické práci, popovídat a zavzpomínat si s někým z našich starých známých. Pod všemi rozjetými projekty můžeme ztlumit pomyslný plamen a nechat je ukázat, co umí - výsledky budou lepší, než pod naším vedením.
Ozdravný a zklidněný den s prostorem pro regeneraci, díky sextilu Slunce k Saturnu.

středa 10.9.

Dá-li se soudit podle počtu dnes uzavíraných přesných planetárních aspektů, máme před sebou den, kdy se stále něco děje. Což ovšem, bohužel, ještě neznamená, že se dějí pouze příjemné věci. Vše zahajuje v půl jedné v noci kvadrát mezi Merkurem a Plutem - je lepší zaspat veškeré dohadování, demagogická prohlášení a neochotu ustoupit, které s sebou tento aspekt může nést. O hodinu později Luna přechází do znamení Berana a naše emoce se pro následující dva dny vyhrocují, radikalizujeme své pocity i slova. Noční služby (nejen) záchranářů můžou být divočejší.
Po poledni se uzavírá opozice Venuše k Neptunu - aspekt nenaplněných tužeb a nespokojených či přehnaně romantických žen. Nebeská "paráda" pokračuje večerním kvadrátem Luny k
Plutu, což laskavosti právě nedodá. Nicméně dnes obzvlášť platí - konec dobrý, všechno dobré. Merkur i Luna jsou sice pozdě večer přímo naproti sobě, ale každý z nich uzavírá souladnou vazbu k Jupiteru a díky tomu promlouvá naše dobrá vůle, chuť se domluvit, optimistický pohled na svět i sami na sebe.

úterý 9.9.

Ve 3.38 letního středoevropského času nastává dnes úplněk s Lunou v Rybách a Sluncem v Panně. Málokterá dvojice protilehlých znamení je si tak vzdálená v otázkách praktického života - tam, kde Panna vnímá povinnost a zodpovědnost, tam se Ryba vymkne kontrole a nechce se jí, kde je Panna pořádkumilovná a hygienicky orientovaná, tam je Ryba bohém, razící heslo, že inteligent zvládá chaos. Podobné protiklady vnáší dnešní úplněk do našich myslí a emocí, ba i do konkrétních záležitostí.
Složité je, že ani další dnešní aspekty nemluví o klidu a pohodě, Merkur se chystá do kvadrátu na Pluta, kam doputuje zítra hned po půlnoci, a dává nám nepříjemné tendence k nátlakovému slovnímu projevu. Venuše má prozměnu nakročeno do opozice na Neptun a díky tomu neví, co chce, ale nebude spokojená, dokud to nedostane. Kolem půlnoci se navíc Luna dostane na stálici Scheat, Slunce sedí paralelou na Procyonu a Venuše s Merkurem navštívili hvězdu Vindemiatrix. Zdá se, že dobrá nálada dnes nepřijde sama, ale bude věcí naší volby, několikrát za den opakované...

pondělí 8.9.

Před druhou hodinou v noci Luna vplula do zasněných Ryb a začíná být cítit přicházející úplněk. Můžeme si připadat nepochopení, zneužití, přehlížení a nerespektovaní. Můžeme mít pocit, že nás naše pracovní povinnosti dusí a tíží. Ale také můžeme tyto a podobné prožitky pojmout jako inspiraci a vytvořit něco překvapivého, v čem se projeví naše duše.
O emocích, vztazích a vnitřním prožívání mluví i další dnešní lunární aspekty. Ranní opozice na Venuši, před-polední konjunkce s Neptunem i podvečerní sextil k Plutu. Vlny citů mohou připomínat moře čeřené jižním větrem - buď můžeme sedět na břehu a tesknit, že nejde jen tak v poklidu plavat a snít, nebo můžeme nasednout na plachetnici a vlny a vítr si parádně užít...

neděle 7.9.

Noc ze soboty na neděli byla opět jedna z nocí, které k nám mohou promlouvat skrze sny nebo meditace, a to velmi výmluvně. Nejsilnější hodinou bývá třetí hodina ranní, a ve tři dnes nastal sextil mezi Lunou a Uranem - aspekt, který otevírá informační kanály, přeje intuici, přináší originální nápady a dopřává nám svobodu pro správné kroky. Jestliže jsem předevčírem psala o výhodnosti zvyku mít tužku a papír připravené vedle postele, dnes to musím zopakovat. Tím spíš, že ráno nastává kvadrát Luny k Saturnu, který kromě smutků a nenaladěnosti může dávat i potíže s pamětí a pevnou zakotvenost v realitě. Vliv tohoto aspektu bude patrný i přes den, kdy nás spolu s podvečerním kvadrátem Luny k Marsu povede k pracovním výkonům neděle-neneděle.
O dobrou náladu a radost na všech - i pracovních - frontách se postará ranní trigon Luny s Lunárním uzlem, ale zejména Venuše přecházející paralelou přes Regulus. Takže vám přeju krásnou neděli - dnes by se mělo podařit A úplněk, který pomalu klepe na dveře a nastane v noci na úterý, ještě nechme dneska stranou...

sobota 6.9.

Sobota není na nebeské události právě nejbohatší, ale zato se dějí příjemné věci. Kolem druhé hodiny v noci se Luna přemisťuje do Vodnáře a pomáhá nám v příštích dvou dnech k přátelskému, živému, zvědavému a pozitivnímu naladění. Od vnímání povinností a tíže životních lekcí, které přinášel její pobyt ve znamení Kozoroha, je to určitě zlepšení. Podobně funguje i předpolední trigon Luny k Merkuru - dozvídat se, povídat si, rozhýbat sebe i věci kolem nás, vyvětrat zatuchlé kouty v našich domovech i našich myslích - to vše je dnes možno očekávat a spoluvytvářet.
Jediný nesouladný aspekt nastává kolem osmé večer, kdy se Luna dostane do opozice na Jupiter. Podobný typ aspektu dává chvíle dobrých úmyslů, kdy chceme pomáhat svým milým, ale zapomínáme jsme se zeptat, jestli oni si naši pomoc přejí. A my pak máme pocit, že je to banda nevděčníků. Jednoduchá náprava - nejdřív informujme, co máme v úmyslu, protože dnes se překvapení nemusí podařit.

pátek 5.9.

Noc byla zajímavá. Ve čtvrt na tři nastal kvadrát Luny k Uranu a to může znamenat technické problémy, které si spokojeně praskají nerušeny námi spáči. Nebo jsme mohli mít velmi živé sny. Ono s těmi sny bych byla ostražitá, protože dnes přes ně mohly přicházet mnohé informace. Kdo spává s tužkou a papírem vedle postele, pravděpodobně dneska jásal nad svou prozíravostí, když si vše zapsal hned po probuzení. Zodpovědnost za to nese Luna v konjunkci s Plutem v trigonu na Slunce.
V průběhu dne nastává sextil Luny k Saturnu a k Marsu a opět nesou včerejší téma práce, čištění, vytrvalosti, plnění povinností, pocitu zodpovědnosti a tak dále. Jenže! Dnes se k tomu přidává Venuše přecházející ze Lva do Panny (v 19.10) a současně přecházející po celý den přes hvězdu Regulus. Radost ze života, krása, láska, ženskost, smyslnost, vkus, umělecké projevy, investice do outfitu, to vše se na konci Lva dá ještě stihnout. V Panně nás pak čeká radost z dobrého jídla a pití, z práce, z péče o druhé - dokonce i ten úklid nás dneska baví
:-)

čtvrtek 4.9.

Po jedné hodině ranní se Luna přesouvá do Kozoroha a naše prožívání se trochu vytvrzuje, emoce si hledají úkryt a tak trochu naštvaně si tam smutní. Máme nárok příští dva dny si připadat osamělí, nepochopení, bez nálady. Co určitě zabere na vylepšení situace, to je fyzická práce. Kolem deváté hodiny večer totiž nastává trigon mezi Sluncem v Panně a Lunou v Kozorohu, který obrací naši pozornost k praktickým věcem, k záležitostem každodenního života. Připomíná mi to Betty McDonaldovou, která v knize Vejce a já psala cosi o tom, že čas od času ji popadl uklízecí amok a pak uklízela i nepořádek v dírkách od červotoče. Právě tenhle aspekt mezi Sluncem a Lunou je myslím přesně to, co může podobné záchvaty spouštět. Ale nepřeháněla bych to - vždyť i ona zmiňovaná autorka říká, že přílišná čistota vydrhne duši z těla. A tu já tedy rozhodně nedám! :-)

středa 3.9.

Náladu dne určují dva klíčové aspekty. Především je to podvečerní Slunce v sextilu k Plutu, poskytující rámec pro hledání a bádání, ovládání energií všeho možného způsobu. Zejména s ohledem na praktické použití, protože se jedná o trigon v zemských znameních. Takže máme skvělý den pro vizualizaci našich přání, například "potřebuji nové auto, musí být červené, sportovního srdce a velkého zavazadlového prostoru, s nízkou spotřebou a delfínem na levém předním blatníku" - čím více detailů, tím lépe. Budeme-li si s naší představou hrát, má o to větší šanci na realizaci. Vizualizace nám půjde, protože druhým silným prvkem je Merkur na poloviční vzdálenosti mezi Jupiterem a Marsem - nápady a myšlení kolem pracovních a sportovních a adrenalinových aktivit jsou v jejich popisu práce. A fantazii podporují i trigony Luny ve Střelci k Uranu a Venuši - zkrátka neváhejme a zkusme to!

úterý 2.8.

Máme před sebou zajímavý den, kdy se nenápadně setkávají protichůdné vlivy. Nejprve zafunguje napjaté spojení obou světel s Neptunem, které ukazuje všechno, co bychom mohli mít, cítit, vnímat a dělat, a nemůžeme - ukazuje jakousi romantičnost a nereálnost našich tužeb a očekávání, i našeho vnímání sebe samých. Napětí velice posiluje přechod Venuše kvadrátem přes hvězdu Algol. Projeví se ve formě nátlaků, manipulativního vyžadování si všeho, co by nám podle našich představ mohlo udělat radost. Spolu s Marsem na stálici Unuk může platit - neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane, zejména v oblasti lásky.
Soulad oproti tomu nastoluje trvající spojení Venuše, Slunce a Jupitera, které končí až dnes večer, a spolu s ním i krásný odpoledne a večer se uzavírající trigon Luny, Jupitera a Urana - laskavost, nápady, kreativita, roztomilost se daří samy od sebe. Ranní přechod Merkura do znamení Vah harmonizuje myšlení a komunikaci. Zkrátka, může to být príma den!

pondělí 1.9.

Dneškem začíná nový školní rok a z konstelací by se dalo usuzovat na neklid a popudlivost v jeho začátku (ranní Luna v konjunkci s Marsem) a také na smutek po tom všem, co bychom rádi a nemáme na to čas či možnosti (Luna kvadrát Venuše po čtvrt na devět ráno). Ostatní vlivy dnešního dne ale ukazují na radost a úspěch, dokonce i lásku, okouzlení a charisma, které nás budou nastávajícím školním rokem provázet. O tom mluví především v osm hodin ráno (okamžik začátku školy ve většině případů) Venuše stojící přesně uprostřed mezi Sluncem a Jupiterem. Následně ještě sextil Luny k Merkuru ukazuje na schopnost se učit a vyvíjet se. Kolem čtvrt na osm večer Luna vstupuje do znamení Střelce a přináší zájem o návazná studia, hlubší poznání a pochopení řádu věcí. Ve stejnou chvíli se Merkur ocitá přesně uprostřed mezi Jupiterem a Saturnem a spojuje myšlení s pečlivostí a nadhledem. To vypadá jako dobrá zpráva pro nové začátky! Tak školákům přeju, ať se daří.