Leden

úterý 31.1.

Leden se s námi loučí planetárním tanečkem - nicméně není to valčík na rozloučenou, jak by slušnost žádala, ale velmi neurvalý kvapík, přičemž přechod do února je ještě spíš rockově metalová záležitost.
V noci se Luna dostala do sextilu k Plutu a Merkuru, čímž odlehčila přetížené mysli a dostalo se nám tak většinou zaslouženého spánku. Hodinu po poledni se dostává do kvadrátu k Saturnu a s tím přicházejí smutky a splíny i z pouhého pohledu kolemjdoucích. Tou dobou rozhodně není radno jitřit citlivá témata. Půl sedmá podvečerní přináší konjunkci ženských planet, Luny s Venuší, což by samo o sobě bylo nesmírně milé, nebýt právě onoho poťouchlého a studeného Saturna a jeho aspektu. No a pozdní večer a noc je vskutku ryčnějšího stylu. Ve třičtvrtě na jedenáct Luna vplouvá do Berana, přičemž míjí stálici Scheat a její podivnosti. Před čtvrtou ráno nastává konjunkce Luny a Marse v Beranu a především v půl páté je přesný kvadrát Merkura s Uranem. Cholerici si zřejmě přijdou na své... Dnes zkrátka není den na strategické rozhovory. Přichází test naší vnitřní rovnováhy.

pondělí 30.1.

Pohled na kolečko horoskopu dnes moc radosti nenabízí. Merkur doplňuje T-kvadrát Pluta, Urana a Jupitera, Venuše se blíží k Marsu a ještě doznívá její kvadrát k Saturnu, Luna se dnes dostává jen do konjunkce s Neptunem a v noci byla na jižním Lunárním uzlu. Jediné pozitivní aspekty jsou hodně volný trigon Saturna s Uranem, který se už rozchází, a také volnější sextil Jupitera se Saturnem, který ale přesný nebude, protože Jupiter se chystá do obrátky a pak do zpětného chodu. Tak jako tak, na nic jiného dnes sázet nemůžeme, než na onu saturnskou pracovitost, trpělivost, řádnost a pevnou vůli.
Pokud přimhouříme oko, pak bychom mohli přijmout ještě přesný polosextil mezi Sluncem a konjunkcí Luny s Neptunem, který nastává kolem poledne. Prvek pro naději, idealismus, jemnost a citlivost dnes jistě dojde svého ocenění a uplatnění...

neděle 29.1.

Všechny lunární aspekty proběhly v prvních sedmi hodinách dnešního dne. Sextil k Uranu i k Saturnu a trigon k Jupiteru daly příjemnou noc na flámování a ponocování všeho druhu a v důsledku toho dnes mnohým z nás v oku přetrvává čertovská jiskřička... Až do podvečera běží Luna koncem Vodnáře bez aspektů, jalovým během. Klasici tvrdí, že nápady a plány touto dobou vylíhlé nemusíme brát úplně vážně. V 17.10 potom Luna vstupuje do znamení Ryb a rapidně roste citlivost, romantičnost, zasněnost a nereálnost spolu s přecitlivělostí.
Zásadnější ovšem je dnešní konjunkce Merkura s Plutem a je cítit i nesouladná prováznost na Uran a Jupiter. Tyto dny vyžadují bdělý přístup z důvodu hrozících slovních i jiných střetů; zejména tam, kde někdo (včetně nás) hodlá neústupně prosazovat vlastní názory. Ale zase na duchovní činnost těžko najdeme silnější aspekt.

sobota 28.1.

Jednu hodinu a sedm minut po půlnoci nastalo novoluní ve Vodnáři a spolu s ním podle čínského lunárního kalendáře nový rok, rok ohnivého Kohouta. Co nás v něm čeká by lépe řekl někdo, kdo se čínskou astrologií zabývá, ale zkusme pár slovy naznačit. Můžeme mít sklony k přehnané důvěřivosti a nereálným plánům, není dobrý čas na spekulativní investice. Potíže by mohly vzniknout z autoritativního chování a přeceňování vlastního významu, z ješitnosti. Je dobré neulpět na detailech a sledovat hlavní směry. Kohout má ve zvyku předvádět svou schopnost argumentace, je trochu svárlivý, dělá z komára velblouda. Přes tyto malichernosti nás ale čeká živý rok plný optimismu, a pokud dokážeme mít otevřené oči a srdce a zavřená ústa, může to být úspěšný a spokojený rok.
Astrologicky je zajímavý vstup Marse do svého domovského znamení Berana, nastal pár minut po půl sedmé ráno. Vzrůstá energie, rozhodnost, akceschopnost, ale při nezvládnutí až arogance či agrese. Mars je současně uprostřed mezi Uranem a Neptunem, jsme zbrklí tam, kde máme nejistotu, jsme váhaví tam, kde by byla lepší rychlá akce. Trochu zmatečný aspekt. Doplněno je vše provázáním Slunce a Saturna přes poloviční vzdálenosti, jednak díky Venuši (Slunce mezi ní a Saturnem), a také přes Merkura, který stojí mezi Sluncem a Saturnem. Potkáváme se s tématem řádu a zodpovědnosti, trpělivosti a práce. Někdy je to v podobě obav, zpomalení, odmítání a únavy, a někdy formou skvělých výsledků díky píli a dobře uplatněnému systému. Obrovskou pomocí je opět smysl pro humor...

pátek 27.1.

Ranní sextil Luny k Marsu rozproudí energii a přechod Luny do Vodnáře v 9.37 nabídne její nasměrování do přátelského přístupu k celému světu, do změn, odvahy, plánů, vstřícnosti a optimismu. S tím posledně jmenovaným bychom měli zacházet s péčí a všemožně si ho hýčkat - jeho kvality prověří večerní kvadrát mezi Venuší a Saturnem. Je cítit už nejméně od včerejška a zavání smutky, splíny, odtažitostí; pro lásku není nejlepším prostředím.
V noci z pátka na sobotu v jednu hodinu a sedm minut nastává novoluní ve Vodnáři a s ním přichází čínský nový rok, rok ohnivého kohouta. Kdo má rád oslavy, kdo má rád nové začátky, kdo pracuje s čínskou astrologií nebo alespoň resektuje tradici - má velký důvod k oslavám. Tak ať je pro nás všechny ohnivý kohout požehnáním.

čtvrtek 26.1.

Luna dnes nemá nejlepší časy a my díky tomu nemusíme mít úplně dobrou náladu. Její konjunkce s Merkurem v jednu v noci byla ještě v pohodě a poslení večerní aspekt, sextil s Venuší v devět večer, je milým zakončením dne. Jenže mezitím se Luna před půl jedenáctou dostává na Pluta, kdy je trochu tendence vynucovat si vlastní zájmy. Ve čtvrt na pět odpoledne kvadrát Luny k Uranu vede k prudkým změnám nálad, citovým turbulencím a jiným excesům. Kvadrát na Jupiter po osmé večer už sám o sobě neublíží, jen by mohl přehánět ve snaze pomoci a spíše než pozvednout náladu může zmnožit starosti. Mars se navíc dostává pod vliv hvězdy Scheat a z toho až do soboty plyne riziko neférového jednání, podivných aktivit, vydírání či záludností. Je na nás, nakolik jim dáme ve svém životě prostor a nakolik si dokážeme udržet dobrou náladu, vtip a šarm i navzdory zdánlivým pohromám či bláznům okolo.

středa 25.1.

Mohli bychom dnes očekávat trochu klidnější den. Luna uzavírá pouze dva aspekty, jemné a pohodové. Začíná v půl desáté dopoledne trigonem k Lunárnímu uzlu a slibuje možnost příjemných setkání, v osm večer se dostává do sextilu k Neptunu a nese tak s sebou něžný, útulný, domácký večer u skleničky něčeho zahřívacího. Jednu hodinu po půlnoci se Luna dostává na Merkur a bylo by lépe jít spát dříve, protože pak by se mohla hlava rozběhnout myšlenkami na nesplněné povinnosti a mohli bychom skončit u pracovního stolu, případně propovídat půlku noci. Ranní paralela mezi Lunou a Sluncem nám připomíná, že se blíží únorová dvojice zatmění.

úterý 24.1.

Ráno je příjemnější než zbytek dne - byla by škoda nechat ho projít bez užitku. Po půl desáté se Luna dostává do sextilu k Jupiteru a v noci se spojila trigonem s Uranem - nápady přicházejí a vedou k dobrým cílům. Setkávání jsou milá, příjemná, vedená snahou podělit se o dobré stránky našich životů.
V půl dvanácté se ale Luna dostává na Saturn, trochu zvážníme, možná posmutníme, někdo může i brblat. Půl sedmá navečer s sebou nese kvadrát Luny k Marsu, pro někoho pracovní píli, pro jiného podrážděnost a protivnosti. A k tomu Merkur v antiparalele nejdříve s Uranem a večer s Marsem dává netrpělivost, vztekací tendence a chvílemi až nesmyslný spěch. Přechod Luny do Kozoroha by měl před půlnocí zchladit horké hlavy a vnést uklidnění.

pondělí 23.1.

Všechny - oba - dnešní aspekty se týkají Neptuna a tím pádem mohou přinést ledacos a nedá se spoléhat na nic... Luna je v kvadrátu k Neptunu v půl deváté ráno, což nese trochu zmatené dopoledne, trochu nepozornosti, nedorozumění a nejspíš se nám ráno nebude chtít z pelíšků. A Merkur v půl jedenácté v noci vytvoří s Neptunem sextil, chtělo by se říci skvělé na mimosmyslovou komunikaci, promlouvající intuici, hudební i výtvarnou inspiraci i jinou řeč Múz - jenže jak praví klasik Kefer, tranzitům Neptuna neradno věřiti. Tak raději korigujme své pocity zdravým rozumem a dvakrát si ověřme, že je skutečně zdravý, bdělý a neovíněný...

neděle 22.1.

Luna slibuje příjemnými aspekty pěknou neděli - po druhé hodině ranní uzavřela trigon k Marsu a spánek díky tomu mohl být méně klidný, měli jsme dost energie. Před polednem Luna vstupuje do znamení Střelce a s tím se mnohé otevře, rozhýbe, ale také trochu zneklidí. Nejsilnější je sextil Luny ke Slunci, který přichází v půl šesté večer, přátelský, otevřený, společenský aspekt. Svůj vliv uplatňuje i zítřejší sextil Merkura k Neptunu, který trochu rozplývá ostré vidění a pomáhá v duchovně laděných myšlenkách či aktivitách. Komplikuje se to však antiparalelou, kterou spolu tyto planety uzavírají dnes odpoledne, a proto bych radila zvýšenou pozornost a méně zasněnosti tam, kde potřebujeme soustředění. Merkur je dnes mezi Jupiterem a Marsem, táhne nás to ven, k pohybu, ke sportu. Sport ale není dobrý nápad pro rande nebo pro schůzku dvou kamarádek, hrozí drobnější úrazy či neshody kvůli Venuši v antiparalele na Mars a později na Uran.
Přeji nám, ať se neděle vyvede do radosti.

sobota 21.1.

Pokračují příjemné aspekty, o které se stará tentokrát především Luna - kolem poledne vytváří sextil k Plutu a trigon k Venuši, prvek příjemný a lásku i nadšení podporující ve všech směrech. Dobrá zpráva je, že už se pomalu rozchází i ona opakovaně zmiňovaná antiparalela Marse s Uranem. Mohla ledaskde pozlobit co se týče techniky a strojů, počítače, telefony, auta... U nás doma způsobila odchod kotle. V patnáctistupňových mrazech mu ani s klidným svědomím nedokážu říct "rest in peace" a přemlouvám ho, aby dýchal a nevzdával to... Přeju vám klidný a krásný víkend.

pátek 20.1.

Zdá se, že včerejškem si planety mezi sebou vysvětlily, co bylo třeba, a zase nastává nejméně týden trvající období míru a pohody. Luna dnes souladně hovoří s Lunárním uzlem, Merkurem a Neptunem a díky tomu bychom si i my měli navzájem lépe porozumět ve slovech i myšlenkách. A především, ve tři hodiny odpoledne Venuše uzavírá sextil s Plutem, což je prvek pro lásku a vášeň ve všech oblastech, kde se jen mohou projevit - třeba v jídle... :-)

čtvrtek 19.1.

Ve 22.23 začíná Vodnář - korektně řečeno, Slunce vstupuje do znamení Vodnáře. O čtyřicet šest minut později Luna vstupuje do Štíra a vytvoří ke Slunci kvadrát. To není úplně souladná okolnost, doprovázející změnu prostředí - a není jediná taková. Dopoledne se uzavírá kvadrát mezi Marsem a Saturnem a Merkur je dvakrát spojený s Plutem v polovičních vzdálenostech, jednou přes Slunce (to abychom si toho všimli) a podruhé přes Saturna, aby to bylo zgruntu. Mám-li shrnout, nedoporučovala bych na cokoli tlačit - fyzicky, slovně, mentálně ani jinak. Problémy by vznikly nenápadně a trvaly by po čertech dlouho. Pomocí může být Merkur trigon Uzel, podpora od druhých lidí, i náhodně potkaných, a sextil Luny k Saturnu - klid, trpělivost, zodpovědnost a práce...

středa 18.1.

Na jediný klasický aspekt dnešního dne si musíme počkat docela dlouho - kvadrát Luny k Plutu nastává ve 22.23.33 hodin přesně (pravil program Solar Fire). Tedy ono tím časem taky to pěkné na daném aspektu končí, ale to už bych tak nezdůrazňoval, jak pravil Jan Werich. S oním aspektem je spojené urputno, silovo, nátlakovo, manipulativno a vydíravo. Takže se zdá, že lepší variantou bude jít zavčasu na kutě. A vydržet tam nejméně do šesti ráno, abychom zaspali i noční opozici Luny k Uranu.
Paralely mezi planetami taky nejsou ideální - trvá Mars paralela Uran a s ní spojená netrpělivost, podrážděnost a agrese, také se pomalu hlásí paralela Merkura se Saturnem, která je trochu protivná v komunikaci i na cestách. Chtěli-li bychom planetární pomoc, můžeme se opřít jen o poloviční vzdálenosti, jež milým způsobem spojují Merkura, Jupitera a Venuši a také Venuši, Marse a Neptuna - neztrácíme noblesu a líbají nás múzy, případně někdo hmatatelnější :-)

úterý 17.1.

Po včerejším pracovním večeru (pilná práce skutečně byla záchranou před splíny či tvrdším naladěním) se usmálo ráno trigonem Luny ke Slunci. Příznivý prvek odhaluje naše lepší já a společně s přetrvávající skvělou poloviční vzdáleností Merkura mezi Jupiterem a Venuší slibuje příjemný a úspěšný den - co do radosti, co do nadšení, co do dobrosrdečnosti a dalších skvělých ctností. Ve 12.16 Luna vstupuje do Vah a nese s sebou navíc noblesu a společenskost - krásný den!

pondělí 16.1.

Dnešní komplikace jsou drobné, příjemnosti zajímavé... Takže popořadě - ve 12.40 nastává trigon Luny k Plutu a s ním přichází příležitost hluboce cokoli - pochopit, prožít, procítit, změnit, proniknout. Trvá poloviční vzdálenost Merkura mezi Venuší a Jupiterem (Neptun už je ze hry) a spolu s ním optimismus, umění, radost, láska, něha, jemnost, ideály a inspirace.
V pět ráno kvadrát Luny k Venuši ve snech pánů dává dilemata stylu která je lepší, případně kterou dřív, ve snech dam něco na způsob "proč mi ta mrcha...". Ale pořád se neděje nic zásadního. To až večerní opozice Luny k Marsu a noční kvadrát k Saturnu naznačuje snahu strhnout za pondělní večer všechny resty za měsíce zpátky, případně touhu nadpracovat si... Brzdit, zklidnit, nepřehánět, s Peterem Nagyem zvolit "Len pomaly..."

neděle 15.1.

Luna v pět ráno přešla do Panny a je pečující, vyživující, starostlivá. V osm ráno dosáhla trigonu k Merkuru, poskytla příležitost sepsat si poznámky z celého týdne zpět, nebo vypovídat se ze všeho, co nám krouží v hlavě, naplánovat pečlivě nejen nedělní oběd. Odpolední konjunkce s lunárním uzlem nese příjemná rodinná nebo přátelská setkání.
Jenže k tomu pokračují poněkud protichůdné nenápadné vazby mezi planetami a z nich by mohly plynout vlivy, kterým tak úplně nerozumíme. Jednak se v paralelách spojil Merkur s Plutem a s nimi trvá ono už dříve popisované urputno. Přiblížili se k sobě také v šířkové paralele Mars s Uranem, bojovní, netrpěliví a vztekací kmotři. Na druhou stranu Merkur stále spojuje poloviční vzdáleností Jupitera s Venuší a Neptunem a z toho plyne pocit radosti, pohody, příjemné komunikace, umělecký podtón ve všem, co nám přináší radost. No a teď si vyberte - z tohohle guláše si každý tou svou lžící vybírá, co mu chutná nejvíc, co je mu vlastní a přirozené, nebo naopak kde si chce dopřát něčeho méně obvyklého... Přeju nám krásnou neděli!

sobota 14.1.

Na nebi se dnes odpoledne koná uzavřený trigon mezi Uranem v Beranu, Saturnem ve Střelci a Lunou ve Lvu, přičemž Luna vytváří i sextil k Jupiteru. Proastrologická konstelace, nesoucí dobrou náladu a píli. Dále také trvá uskupení s Merkurem mezi Jupiterem na straně jedné a Venuší a Neptunem na staně druhé - aspekt pro inspiraci, laskavý humor, spokojenost, pocit štěstí.
Malinko vzruchu mohou nést paralely, jednak ta mezi Sluncem, Plutem a Merkurem, která s sebou nese poněkud umíněnou interakci s druhými lidmi, ale kterou je možné využít pro zásadní rozmýšlení, kde potřebujeme zvážit všechna pro a proti. A druhou je dnešní paralela Jupitera s Venuší, proti nimž stojí Uran - skrze lásku a optimismus dojít ke změně, skokem dosáhnout pozitivního stavu, zvrat ve věcech radosti a pohody... Vybrat se dá z více možností, jako vždy, a tak nám přeju, ať zvolíme do výsledku prima dne.

pátek 13.1.

Kdo by měl obavy z pátku třináctého (a představte si, jsou takoví mezi námi! :-) ), nebyl by v tom podpořen planetárním děním. Ano, je pravda, že stále ještě na nebi "visí" T-kvadrát mezi Sluncem a Plutem v Kozorohu, Uranem v Beranu a Jupiterem ve Vahách, a ten komplikoval, co se dalo. Nicméně jeho přesné aspekty už máme za sebou, konstelace se pomalu rozpouštějí a jen jako odcházející bouře občas zabrumlají vzdáleným hromem. Dnes jediné riziko ukazuje paralela mezi Sluncem, Merkurem a Plutem, která hovoří o nepříjemných chvílích, jejichž účastníky se mohou stát ti, kdo používají nátlak jako komunikační prostředek. Jinak se dějí celkem příjemné věci - Luna přešla do Lva hodinu po půlnoci a až do zítřka 12.35 hodin neuzavírá žádné aspekty. A Merkur se dostává na poloviční vzdálenost mezi Venuší a Neptunem na straně jedné a Jupiterem na straně druhé. Smysl pro humor, cit pro krásu, laskavost, důvěra ve správnost situace, příjemné chvíle kam se podíváme.
Není to zlé, co říkáte?

čtvrtek 12.1.

Už jsem viděla i sympatičtější horoskopy, než je ten, který se vztahuje k dnešnímu ránu. Uzavřený (i když ne úplně přesný) kříž mezi Sluncem a Plutem, Uranem, Lunou a Jupiterem v základních znameních Kozoroha, Berana, Raka a Vah věstí trable a potíže, zejména tam, kde je nepotřebujeme - v osobních i partnerských záležitostech, v práci nebo v rodině. V půl sedmé ráno Luna cestou k úplňku míjela stálici Wasat, která ani náhodou k uklidnění nepřispívá. Situace kulminuje ve 12.34, kdy nastává přesný okamžik úplňku, po něm se bude rozbouřená atmosféra vracet postupně k normálu. K uklidnění napomůže i přechod Merkura do Kozoroha tři minuty po patnácté hodině - ve Střelci byl přece jen dráždivější a příliš přímočarý ve svých prohlášeních, Kozoroh dodá rozmyslu a důkladnosti myšlenkám, slovům i pohybu.
Bylo by dnes velmi radno hlídat si své jednání, abychom si mohli plně stát za všemi jeho důsledky.

středa 11.1.

Kromě hemžení jedniček v datu je dnešek zajímavý i z dalších příčin, astrologických. Jednak je v těchto dnech (přesněji hodinách, nikoli týdnech) Venuše nejvzdálenější od Slunce, jak může být. Začíná svůj pohyb decentně zpomalovat, než se 5. března zastaví a otočí do zpětného chodu. Pro nás tento fakt znamená, že se můžeme večer kochat její krásou do sytosti - je vysoko na obloze, vzdálená od Slunce aktuálně 47 stupňů, zapadá relativně pozdě a připomíná nám téma krásy, radosti a lásky jako velmi důležitých hodnot v životě.
Navíc zítra nastává úplněk, ve 12.34. Oné krásy je na nebi hodně - kdo z nás se nikdy nezastavil s hlavou pozvednutou k nebi, zasažený úchvatnou podívanou na kulatou a zářící Lunu? Jasně, nese s sebou nespavost, podivnou nejistotu a stavy, kdy nejsme úplně ve své kůži, ale při té podívané jí to většinou rádi odpustíme.
Třetí silný prvek dnešního dne je přesný sextil Marse s Plutem, připomíná nám naši sílu obohacenou o vnitřní jistotu toho, co je správné. Jednáme v souladu se svou podstatou a výkonnost je tím zmnohonásobena.
A když mluvím o neobvyklostech na nebi, měla bych zmínit i dvě příjemné a pěkné poloviční vzdálenosti - jednak Slunce mezi Jupiterem a Uranem, kombinaci síly, spravedlnosti, velkorysosti a odvahy, samostatnosti a přátelství. K tomu Merkur mezi Venuší a Jupiterem, smysl pro humor (a jak je důležitý!), vtip, šarm, jiskru a laskavost. No a doplněno Lunou v dnešních příznivých vazbách k Uzlu, Venuši a Neptunu můžeme čekat ženskost, lásku, krásu, umělecké cítění, pomoc a podporu všude, kam se podíváme.
Krása....

úterý 10.1.

Slunce se dnes odpoledne dostává do přesného kvadrátu k Uranu a společně se sobotní konjunkcí s Plutem vytváří jedno z nejméně příjemných uskupení letošního roku. Kombinace protivnosti, technických problémů, přetlaku a výbušnosti, manipulace a vzteku nesvědčí snad nikomu. Ani Luna neprochází úplně idylickými aspekty, v noci kvadrát Mars a před polednem opozice k Saturnu se vybijí nejlépe ve fyzické práci. Nejpříjemnější dnešní planetární vazby nastávají ráno a dopoledne, když se v půl deváté uzavírá sextil Luny k Uranu a před jedenáctou trigon k Jupiteru - nabízejí kreativitu, nápaditost, spravedlivý přístup a nadhled. Také přátelskou atmosféru, alespoň tam, kde se dokážeme odfiltrovat od celkově napjaté situace. Všem nám přeji šťastné návraty a vtip a šarm bez ohledu na protivy okolo.

pondělí 9.1.

Luna v Blížencích prochází kvadrátem k uskupení v Rybách, které čítá Venuši, Neptun a Mars - ukazuje, kde jsme si mysleli (o sobě nebo o druhých, obojí je možné) výrazně víc, než nám bylo zdrávo; kde jsme toužili a snili bez reálného základu. Uchopeno uměleckým způsobem může to být inspirací pro krásné dílo. S duchovním přístupem bychom mohli pomoci nějaké zajímavé charitativní myšlence, ale dobře zvažme, zda si zvolený projekt naši ochotu a pomoc skutečně zaslouží. Zejména odpoledne je třaskavé co do převahy domněnek nad skutečností. Tedy on už Cimrman se zmiňoval o tom, že někdo musí být průkopníkem slepých uliček, ale vážně to chcete být právě vy?

neděle 8.1.

Dneškem definitivně končí vánoční období - ono tedy striktně vzato skončilo v pátek svátkem Tří králů, ale ten víkend se k tomu tak šikovně naskytl... Nicméně tak jako tak máme po oslavách, slunovrat je zapomenut, stojíme rovnýma nohama v zimě. A zimu máme se vší parádou. Konjunkce Slunce Pluto se přičinila o ochlazení vnější i vnitřní, stacionární Merkur na konci Střelce v blízkosti Saturna taky úplně nezahřeje. Co se tepla týče nezbude než vsadit na blízkost druhého člověka - a Neptun na poloviční vzdálenosti mezi Venuší a Marsem napovídá, že to zřejmě nebude nikomu nepříjemné; tohle je aspekt něhy, lásky, touhy a vášně. Nepokažme si příležitost k příjemnému nedělnímu večeru, Venuše opozice Uzel jemně naznačuje, že z nadějných vyhlídek by mohlo sejít. Hodinu před půlnocí Luna přechází do Blíženců a vyklidněná víkendová nálada se vytrácí do chvatu, nesoustředěnosti a přemýšlení o všem, co nás s pondělním ránem zase čeká.

sobota 7.1.

Konjunkce Slunce s Plutem dnes působí plnou silou a jediné doporučení, které k tomu mohu sdělit, je netlačit silou zejména v mezilidských vztazích. A tlaku okolí spíše ustoupit stranou, než s ním bojovat nebo se nechat dostrkat do čehokoli. Samozřejmě toto doporučení platí i pro několik dní okolo. Podobný význam má i Venuše v poloviční vzdálenosti mezi touto konjunkcí Slunce Pluto a Uranem - dodává navíc trochu dramatičnosti a intenzivity prožitků.
Luna se svými aspekty snaží seč jí síly stačí - sextil k Venuši a Neptunu, trigon k Marsu jsou příjemné, nicméně sílu výše zmíněného nepřeváží. Přes planetární síly nám přeji příjemnou, byť mrazivou sobotu.

pátek 6.1.

Tři králové přicházejí trošku dramatičtěji - možná se jim porouchal velbloud nebo je zasáhla cestou bouře, případně zapadli sněhem kousek před cílem. Ranní Luna konjunkce Uran určitě prověřila jejich moudrost a s ní spojený vnitřní mír, nedbající na okolnosti. Po jemném zklamání Luny v opozici na Jupiter (pravděpodobně z toho, že jim nikdo nepřispěchal na pomoc, nebo možná že když konečně našli volný hotel, v recepci je nikdo nepoznal...) se pustili do díla (Luna trigon Saturn v půl osmé ráno) a přednesli své proroctví - Luna trigon Merkur před osmou večer. Náš den se může nést v podobném duchu, po náročné noci trocha zklamání a potom práce završená večerním příjemným povídáním. Ve 21.18 Luna vstupuje do Býka a mohli bychom přepnout z režimu práce do režimu užívání si.
Potíž je trochu se zítřejší ranní konjunkcí Slunce s Plutem, která už pár dní může působit jako u krku příliš upnutá košile. Jsme nuceni, tlačeni a vydíráni, ti silní z nás to činí sami. A Venuše mezi Sluncem a Uranem poněkud zpochybňuje lásku a vztahové záležitosti obecně.
Mimochodem, díky vtípku mých dětí si často před odchodem z domu přeříkám tříkrálovou mantru - Kašpar, Melichar, Baltazar - KMB - klíče, mobil, brejle... Máte to taky tak? :-)

čtvrtek 5.1.

Luna v Beranu se zapojuje do planetárního dění až večer, ale pak to docela stojí za to. Zahajuje kvadrátem se Sluncem před devátou hodinou, pokračuje ve čtvrt na dvanáct kvadrátem k Plutu a finále nastává ve čtvrt na šest v pátek ráno, kdy Luna dojde do konjunkce s Uranem. Pokud bychom chtěli čekat mír, laskavost a pohodu, asi bychom se museli hodně snažit a navzdory okolnostem si je vyrobit sami - jinak nepřijdou. A trochu se obávám, že varování meteorologů ohledně kotrmelců daných mrazem a sněhem za těchto konstelací není radno brát na lehkou váhu. Noc ze čtvrtka na pátek může být drsnější.

středa 4.1.

Včerejšek byl příjemnější... Neděje se nic světoborného, a přesto nám nějak schází dobrá nálada. Začíná to kolem půl třetí v noci kvadrátem Luny k Saturnu a s tím spojenou nespavostí, mrzutostmi, vracejí se nám nesplněné úkoly, přehráváme si nejrůznější křivdy a nepravosti, jichž jsme byli (podle vlastního názoru) obětí. Dozvuky těchhle nočních trudnomyslných nálad se s námi mohou táhnout během dne, pokud je rázně nevykážeme do patřičných mezí. Odpoledne se nese v duchu kvadrátu Luny s Merkurem, přičemž Merkur se v retrográdním pohybu vrací z Kozoroha do Střelce a Luna přechází z Ryb do Berana a cestou potkává stálici Scheat. Tahle hvězda zejména kolem páté může z banálního kvadrátu vyrobit nafouknutý světový problém. Tedy Scheat ho samozřejmě nevyrobí, ale jeho perspektivou se nám každá malichernost může zdát tragická. Bylo by fajn udržet si odstup, nenechat se vytočit a vážit slova, kroky i cesty.

úterý 3.1.

Pokud se k dnešku váže něco méně příjemného, očekávala bych to pouze ráno - v pět hodin Luna prošla přes Neptun a po půl osmé přes Mars. Zapomínání, zmatky, zpoždění spojů, chaos a nedorozumění; zaspání, možná i díky nesprávně nastavenému budíku... Ale jak bylo řečeno, to se týkalo pouze rána. Dalším aspektem je sextil Luny se Sluncem ve čtvrt na dvanáct a v šest odpoledne i sextil k Plutu. Laskavost, dobrá nálada, ochota prokazovat si navzájem to pěkné, ale také schopnost pochopit, změnit na sobě něco (i kdyby maličkost, je to k dobrému). To zásadní se však týká změny atmosféry díky přechodu Venuše z Vodnáře do Ryb. Mimochodem, včera bylo na večerním nebi pěkné pokoukání na konjunkci Luny s Venuší, zářily obě a v mrazivém povětří zahřály svou krásou... Venuše v Rybách obrací svou pozornost spíše do nitra, k duši, umění, jemnosti, intuici. A večer nastává sextil mezi Venuší a Merkurem na začátku Kozoroha. Aspekt pro jemný humor, dobrosrdečnost, přívětivost, tvorbu, slova o citech, cit pro slovo. Krásný večer může být, po příznivém dni.

pondělí 2.1.

Rozbíhá se první pracovní den v týdnu číslo 1 v roce číslo 1... 2+0+1+7=10, 1+0=1 ... Je těch jedniček docela dost, že? Síla, originalita, schopnost začínat, odvaha, - nejsem numerolog, ale vypadá to na slibný začátek pracovního roku. Chtělo by to smělé plány :-)
Astrologicky se můžeme bavit o lunárních aspektech, a bylo by o čem. Minutu a půl před devátou nastává přesná konjunkce Luny s Venuší na samém konci Vodnáře. Ženskost hraje prim a ženám to svědčí, sluší, jde k duhu. V jedenáct se Luna přesouvá do Ryb, zesiluje tak ona ženskost a spolu s ní i citlivost, intuice, obětavost, něha, křehkost a poetičnost. Dvě minuty před druhou se potom dostává Luna do sextilu k Merkuru a s tím roste schopnost sdělit, co máme na duši. To je milé, ne? Hlídat bychom měli jen dvojitou paralelu Marse s Neptunem (šířkovou i deklinační, zkrátka jsou opravdu v zákrytu) a s nimi se nesoucí podivnosti a riziko zneužití síly; a také paralelu Saturna s Jupiterem, a jejich "zabržděnou expanzi". Dohromady trochu papiňák, zkontrolujme si raději pojistné ventily - některá překvapení bychom si mohli ušetřit.

neděle 1.1.2017, Nový rok

Máme za sebou vánoční svátky i bouřlivé oslavy Silvestra, začal rok 2017. Jeho příchod doprovází zajímavé konstelace, prvním letošním aspektem je před osmou hodinou ranní konjunkce Marse s Neptunem. Samo o sobě je toto spojení složité, znejistí, zpochybní a zamlží naši rozhodnost i činy. Naštěstí pobírá sextil od Slunce, které do zmíněných mlh poskytne světlo a případnou zmatečnost vede správným směrem. Luna se odpoledne a navečer dostává do příjemných vazeb k Uranu, Jupiteru a Saturnu, večerní atmosféra je díky tomu pohodová a laskavá.
Nicméně celý letošní rok slibuje být mnohem příjemnějším a úspěšnějším, než tomu bylo vloni. Potýkali jsme se s posledními dozvuky dlouhodobého kvadrátu mezi Uranem a Plutem v základních znameních, komplikovaly se díky tomu pracovní, vztahové, zdravotní i rodinné záležitosti. Vloni také opakovaně "řádil" kvadrát Neptuna se Saturnem, který očekávání střídal po cimrmanovsku se zklamáními, sny konfrontoval s tvrdou realitou a důvěru stavěl do protikladu s povinnostmi a smutkem. To vše je minulostí, nic podobného nás letos nečeká. Mohou začít rašit výsledky našich dlouhodobých snah, přichází prostor pro radost, spokojenost, lásku a důvěru v běh věcí příštích.
Přeji nám všem, ať se v novém roce objeví toho dobrého co nejvíce.