Leden

pátek 31.1.

Zklidňují se vzbouřené emoce spojené s nočním novoluním. Odpoledne Merkur na pár dní opouští znamení Vodnáře a vydává se na návštěvu Ryb - jejich neuchopitelnost ale merkurické racionalitě nedělá moc dobře a proto se do Vodnáře znovu vrátí.
Luna se dnes potkává se Saturnem a Marsem - vytvrzuje a ochlazuje to naše pocity a prožívání. Můžeme vnímat smutek a samotu, nebo nenaladěnost. Nejlepším lékem na ně bude fyzická aktivita jakéhokoli druhu.

čtvrtek 30.1.

V noci na zítra nastává novoluní ve znamení Vodnáře v sextilu na jeho vládce Urana. Jsme tlačeni okolnostmi ke změnám, dostihuje nás poměrně dramaticky téma svobody. Jinak viděno - pnutí spojené s přicházejícím novoluním může přinést dobré rozuzlení v zaseknutých záležitostech. Tu tenzi ale nelze minout, je potřebnou součástí procesu.
Téma není moc o radosti, se stacionární Venuší na Plutu a v opozici na Jupiter radost budeme vyhlížet marně.

středa 29.1.

Máme za sebou noc, kdy ženské energii není přáno, natož aby byla oceněna a hýčkána. Den se v tomto směru lepší jen pomalu a ne úplně. Zato je dnes přáno projevům svobody a originality. Zelenou mají změny, novinky a technický přístup k životu, rychlost a neobvyklá řešení. Dovolíme-li si odhodit strach, čeká nás příjemný den.

úterý 28.1.

Dopoledne přeje kontaktům, možnostem a novým příležitostem. Když se jich chopíme, slibují dobré výsledky.
S přibývajícím dnem se stáváme podrážděnější, situace se hrotí v noci. Jestli by nebylo lepší pilně slavit svátek, na který minulý týden upozorňovalo Rádio Beat - je polovina zimy, svátek medvědího převracení se v brlozích...
:-)

pondělí 27.1.

Máme před sebou rychlý den - rychle myslíme, rychle mluvíme, rychle i reagujeme. Rychlost nás doprovází v pohybu i pocitu. Pokud si naplánujeme hodně činností, podaří se nám je zvládnout s úsměvem a stihneme i dlouhodobé resty. Pokud si na dnešek plán nevytvoříme, může se stát, že budeme jen bezcílně poletovat - ale i to nás bude bavit.

neděle 26.1.

Ráno Luna přenáší své působení do znamení Střelce. Až téměř do pravého poledne je její působení ztlumené kvadrátem na Neptuna - ospalost, zasněnost, nejasná touha po čemci vzdáleném nás provází první polovinou dne.
To se však výrazně mění s přibývajícím odpolednem a nastupující vazbou mezi Lunou, Sluncem a Uranem. Dobrá nálada jiskří jako perlivé víno, dáváme průchod svému smyslu pro humor, panuje přátelská a optimistická atmosféra. Večer je rychlý ve znamení souteživosti, společenských a uměleckých aktivit.

sobota 25.1.

Den, kdy můžeme zažít emocionální chlad a odmítnutí nebo je sami způsobit. Den, po kterém si dlouho budeme pamatovat to, co zaznělo, i to, co nezaznělo. Den, kdy prožitky i slova mohou bolet. Den, kdy je lepší mlčet - při vědomí, že slovy nelze říci to podstatné.
Řečeno s Malým Princem - co je důležité, je očím neviditelné - a slovy nevyjádřitelné...

pátek 24.1.

Nad ránem citlivější z nás mohli mít mnoho zajímavých a živých snů - Luna ve Štíru si povídala a velmi dobře rozuměla s Neptunem v Rybách. Dnes a zítra je atmosféra celkově nastavená na dobrou vůli, velkorysost a touhu žít v souladu s ideály. Někomu to může zavánět naivitou, nepleťme si ji ale s čistotou myšlenek a důvěrou v dobro. Většinou zesměšňováním "naivity" uvolníme místo cynismu a skepsi.

čtvrtek 23.1.

Nad ránem Luna vystřílí zbytek ostrých šípů ve střetu s Marsem a po zbytek dne prochází zklidněná znamením Vah. Může po všech bitkách konečně ukázat, jak je jí tu dobře - vede nás společenským směrem, dává cit pro umění, úctu k partnerství a spolupráci, vyzdvihuje klady vztahů ke druhým lidem. Společně se Sluncem ve Vodnáři přináší pohyb a vzruch a radost ze změn - dnešek nabízí mnoho dobrého :-)

středa 22.1.

Máme před sebou další hektický den. Luna ve Vahách opět po týdnu doplňuje současné dlouhodobé napjaté vazby mezi Plutem a Venuší v Kozorohu, Uranem v Beranu, Marsem ve Vahách a Jupiterem v Raku. Jsme konfrontováni s prací, těžkostmi, překážkami, s tématem zdraví a povinností. Jsme postaveni před téma ženskosti a citovosti - musíme se své přijímající složce věnovat naplno, ať už nosíme vnější tělo jakékoli. Nezapomínejme na lásku a její klíčovou roli v životě. Vybavuje se mi První list Korintským svatého Pavla: "Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem."

úterý 21.1.

Až do brzkého odpoledne trvá pobyt Luny v Panně. Pod jejím vlivem se nedá čekat příliš mnoho vzruchu, spíše opatrnost, pečlivost a trochu plachost. To se ale významně mění s jejím přechodem do znamení Vah. První, co tam po čtvrté hodině odpolední udělá, je přátelské setkání se Sluncem ve Vodnáři. Vzdušná znamení nám dají pohyb a živost ve všech směrech, tím spíše, že se ve Vahách a Vodnáři potkávají také Mars s Merkurem. Dnes odpoledne nuda rozhodně nebude :-)

pondělí 20.1.

Brzy ráno se Slunce přesouvá do Vodnáře a přináší odlehčenější, přátelskou atmosféru. S pomocí příjemných vazeb, které Luna dnes uzavírá, můžeme očekávat "betálně" (jak říkají moji sou-Brňáci) fajn den.

neděle 19.1.

V noci Luna změnila prostor, místo hravého a hrdého Lva se nyní pohybuje pečlivou a opatrnou Pannou. Ráno se trochu utápíme ve splínech a nechuti čelit čemukoli, natož realitě. Je ale na několik měsíců poslední den se zvýrazněnými zemskými znameními, proto by bylo dobře využít jej na zvládnutí našich pracovních restů. Stačí si dodat kuráž a začít, půjde nám to od ruky potom samo - tedy skoro...

sobota 18.1.

Dopolední zkřížení zbraní mezi Lunou a Saturnem dává tušit, kdo zvítězí - tipuju na výhru smyslu pro povinnost, odtažitosti a mrzutosti nad citovostí, otevřeností a ochotou vnímat druhé lidi s jejich potřebami. Můžeme být nenaladění a mít chuť zalézt, nebýt, nevidět a nenechat se rušit... Ale možná se pletu :-)

pátek 17.1.

Ranní přetahování mezi Merkurem a Lunou mluví o dni, kdy se nám do racionality a logiky budou míchat emoce a do záležitostí srdce budeme chtít napasovat analýzu. Ani jedno nejde snadno a ani u jednoho není o co stát. Využijme dnešní kreativitu, originální nápady a záblesky geniality (fakt se dneska najdou!) a dopřejme si odstup a nový úhel pohledu.

čtvrtek 16.1.

Brzy ráno nastal úplněk a nejspíš nám lehce brnkal na nervy a rušil spaní. Dopoledne jeho energie ještě doznívá a my vnímáme přecitlivělost, smutky a splín.
Odpolední přesun Luny do znamení Lva otevírá kapitolu naší hravosti, smyslnosti a předvádění se. Přidává se napětí mezi Marsem a Venuší a výsledkem je silné jiskření mezi muži a ženami. Dejme si ale pozor na přehánění, mohli bychom ztratit všechny naděje tam, kde si dlouhodobě budujeme vztahové šance.

středa 15.1.

Po náročné noci nás čeká podobně divoké dopoledne. Luna postupně odhaluje a aktivuje složité vazby mezi planetami a dává nám pocítit, že úleva posledních dní není trvalá záležitost. Je lepší dnes mnoho nechtít, netlačit na vývoj událostí kýženým směrem - výsledek by mohl být velkým zklamáním. Nechme ještě motýla spát v kukle, jeho čas přijde později.

úterý 14.1.

Nad ránem se nám mohly zdát krásné a něžné sny, také probuzení může být o jemnosti a touze dosnít si krásu až do konce - dnes ráno je budík vnímán jako nepřítel.
Odpoledne a večer se nálady mění téměř k nepoznání - přichází netrpělivost, výbušné napětí. Kroťme svůj temperament, abychom nepůsobili jako pověstný tlustokožec v porcelánu.

pondělí 13.1.

Zvláštní den, kdy Luna neuzavírá žádné vazby a celý den je v takzvaném jalovém (prázdném) běhu. Můžeme mít mnoho plánů, ale není dopředu vůbec jisté, zda se nám alespoň některé podaří naplnit. Chtěli bychom být středem dění, něco se dozvídat, chtěli bychom vítr do plachet - ale dnes to vypadá na bezvětří a klidnou hladinu. (Doufám, že mi někdo nevyčte aktuální stav počasí... :-) )

neděle 12.1.

Noční přesun energií zapříčiněný vstupem Merkura do znamení Vodnáře rozhýbává mnohé stagnující záležitosti. Přidáme-li Lunu v Blížencích ve vazbách na Uran a Mars, máme příležitost uplatnit svůj intelekt i city. Máme tu den, kdy (nejen, ale především) muži mohou být akční, vtipní, okouzlující a empatičtí, a kdy (nejen, ale především) ženské okolí reaguje potleskem na otevřené scéně.

sobota 11.1.

Dnešní konjunkce Slunce Venuše ve spojení se Saturnem dává úctu k souladu, ke kráse a harmonii. Jsme ochotní pro druhé mnoho udělat, pečujeme o své lásky. Dnešní činnosti nás baví, výsledky nás těší a jsou pro potěchu i našemu okolí. Výsledkem dnešních konstelací je sdílení. Odpoledne se přesouvá Luna do Blíženců a podporuje chuť po pohybu, činnosti, změně a něčem neobvyklém.

pátek 10.1.

Na pozadí dlouhodobých náročných konstelací nelze mluvit o selance. Pokud by to ale možné bylo, nastávala by pravděpodobně dnes. Luna v klidném a harmonickém Býku, později odpoledne a večer krásně navázaná na připravované spojení Slunce s Venuší. Můžeme očekávat příjemné nálady, výborné podmínky jsou pro návštěvu kulturních akcí, pro vlastní kreativitu i pro zvelebování domova. Opozice na Saturn do Štíra může udělat nepochopení od našeho protějšku, zejména co se týče částek do nejrůznějších radostí investovaných :-)

čtvrtek 9.1.

V noci se Luna přesunula do znamení Býka a pomáhá celý dnešní i zítřejší den udržovat lepší náladu. Přeje nám i naší radosti, dobrému jídlu i pití, klade důraz na vkus, krásu a harmonii. Zvýrazňuje dlouhé období, kdy se více dokáže přijetím situace než snahou o její řízení. Ti z nás, kdo jsou zvyklí ovlivňovat běh událostí svou vůlí, ztrácejí půdu pod nohama. Nyní je čas nechat se vést vývojem a počkat na výsledek.

středa 8.1.

Naše dnešní potřeba všechno zvládnout a být první, nejrychlejší a nejlepší nás může poslat do kolen. A to opravdu doslova. Proto než se pustíme do závodu s časem nebo třeba "jen" sami se sebou, zkusme přibrzdit a zjistit, jestli je kýžený výsledek opravdu tak důležitý. Mohlo by se stát, že po celodenním snažení budeme večer zlití potem padat únavou a zjistíme, že jediným skutečným výsledkem je ortéza na koleni.

úterý 7.1.

Luna prochází celý den znamením Berana, kde kolem poledne začíná zkoušet naši rovnováhu aktivací napjatých nálad. Vydrží jí to ještě v noci na zítřek.
My ale máme na výběr mezi podrážděnými emocemi a trošku suchým kozorožským smyslem pro humor. Ten nám obstarává večerní spojení Merkura s Venuší poblíž Slunce a v souladném aspektu na Saturn. Krom anglického humoru můžeme den využít také ke studiu, příjemným rozhovorům, tvořivým počinům.
Co si vyberete Vy? :-)

pondělí 6.1.

Den s lehce workoholickými energiemi. Jako by pracovní start nového roku sváděl k tomu, abychom zvádli všechny letošní cíle hned. Kupodivu se nám v tom závratném tempu bude ledacos i dařit a hlavně nás to bude bavit. A stihneme se bavit i nepracovně, jen tak pro radost. Panuje dobrá nálada, líhnou se nápady, ženám to dnes sluší a pánové mají smysl pro humor. Fajn den, asi už jsme si ho zasloužili...

neděle 5.1.

Luna v Rybách dnes uzavírá krásné a příjemné vazby. Daří se nám v péči o naši duši - ať je to formou umění, lásky, sdílení, spirituality nebo třeba procházkami v přírodě, nejlépe u vody.
Díky večerní přesné opozici Slunce a Jupitera máme tendenci zachraňovat celý svět proti jeho vůli. Máme nejlepší úmysly a neváháme je použít :-) Pokud zkrotíme své velikášství a raději si budeme užívat naše blízké, čeká nás jeden z nejhezčích dnů v tomto období.

sobota 4.1.

Až do devatenácté hodiny se Luna pohybuje Vodnářem. Nabízí nám společnost, zábavu, přátelskost, uvolněnost a pohyb. Ne snad, že by přestaly působit drsné vlivy ostatních planet, ale přestaly nás tolik tížit a můžeme na ně na chvilku s radostí zapomenout.

pátek 3.1.

Začátek roku byl tentokrát slušný mazec, alespoň viděno z pohledu astrologických aspektů. Planetární drama se zklidňuje, sice pomalu, ale přesto. Luna dnes prochází Vodnářem a v průběhu dne odlehčuje divokost opozice mezi Uranem a Marsem. Přináší technický cit, zručnost a nápaditost, ale třeba také astrologické dispozice. Merkur míjí stálici Vega a vede nás k harmonii v slovním projevu i při psaní. Myšlenky směřují trochu uměleckým směrem. Zase je na co se těšit :-)

čtvrtek 2.1.

Včerejší ostré konstelace lehce ztrácejí hrany a naléhavost, ne však nutně sílu ani působnost. Máme stále co dělat s adrenalinem, neuváženými aktivitami, zakopáváním o vlastní energii, potřebou se předvádět. A kde zvládáme tlaky vnějšího světa sami s nadhledem, tam nás dostávají rozhození jedinci z okolí.
Radost nám dnes může dělat Luna, která se nejdříve spojí s Venuší a poskytne dobrou náladu, kolem šesté hodiny se pak přesouvá do Vodnáře, kde se cítí uvolněnější a klade důraz na přátelství, svobodu a nadhled.

středa 1.1.

Počátek nového roku je i počátkem lunárního cyklu, novoluní nastává ve 12 hodin a patnáct minut. Jeho těsné spojení s Plutem a Merkurem a aspekty na Uran a Mars naznačují, že mnohé věci končí a mění se bez ohledu na to, zda chceme nebo ne.
Současné týdny jsou náročné pro nás všechny, ale nejvíce to pociťují znamení Berana, Raka, Vah a Kozoroha. Býci, Panny, Štíři a Ryby mohou z nastalých složitostí vyvodit zásadní a dobré životní změny. Zejména tato znamení si mohou zvolit silná a zásadní novoroční předsevzetí - podaří se jim je naplnit na maximum.