Květen

neděle 31.5.

Máj, měsíc tradičně připisovaný lásce, se s námi loučí planetárními aspekty, které by tomu mohly odpovídat. Slunce i Luna se dnes vážou k Neptunu a vzrůstá jemnost, vnímavost, citlivost, otevřenost ke druhým lidem. Ale také zasněnost, nepozornost, chaotičnost a ospalost - to zejména díky odpolednímu kvadrátu mezi Sluncem a Neptunem. Takže kdo jsou zamilovaní, neměli by se oddávat snění o své lásce ve chvílích, kdy je lepší bdělá pozornost. Bdělá pozornost je dnes vůbec žádoucí - proti zmatkům a nečestnostem, které mohou nečekaně vyplavat. S přihlédnutím ještě k večernímu kvadrátu Luny k Jupiteru je lepší držet se jedné ze čtyř dohod podle Dona Miguela Ruíze - Nevytvářejme si žádné domněnky. S dovolením cituji, protože dnešní aspekty tyto myšlenky vystihují velmi pěkně: "Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutkům a dramatům. Pouze s touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život."

sobota 30.5.

Po pátečních kotrmelcích (Luna přecházela kvadrátem k Plutu a opozicí k Uranu) a zmatcích (Merkur v Blížencích, kde vládne, uzavřel přesný kvadrát k Neptunu v jeho domovských Rybách) nás čeká méně napínavá sobota. Slunce se potkává s Merkurem a my jsme ponoukáni ke zvědavosti, pohybu, šmejdění, povídání, vymýšlení a přesouvání se odněkud někam úplně jinam. Jenže obě planety jsou v kvadrátu na Neptun a tak se nemůžeme spolehnout, co z našich aktivit vyjde jako výsledek. Může přijít zmatek, nedorozumění, chaos, ospalost, vyšumění, ztráta nebo podvůdek. Chce se nám něco a děláme něco jiného, uklouzneme obrazně či doslova.
Před polednem Luna přechází z Vah do Štíra a podivné a zasněné nálady gradují. Emotivita prostupuje vším, jenže nerozumíme sami sobě. Tak se nechme překvapit, co sobota nakonec přinese...

čtvrtek 28.5.

Před půlnocí Luna vplula do znamení Vah a dnes se koupe v samých krásných aspektech. Uznejte sami - sextil Saturn a hlavně trigon na trojici planet Slunce, Mars a Merkur v Blížencích. Vezmeme-li v úvahu navíc ještě její přechod přes Lunární uzel, máme před sebou skvělý den pro nápady, pohyb, povídání, sport, zábavu, mentální aktivity všeho druhu. Mohou se rozpohybovat dlouho zaseknuté záležitosti, můžeme vymyslet řešení dosud neřešitelného, nebo si můžeme jednoduše užívat volnost. A úplně nejvíc to ocení ti z nás, kteří mají v horoskopu Slunce nebo ascendent ve vzdušných znameních - tedy Blíženci, Váhy a Vodnáři.

středa 27.5.

Dnešek přináší přesnou konjunkci Merkur Mars v Blížencích v kvadrátu na Neptun. Kromě záležitostí, o kterých jsem se v souvislosti s Neptunem a jeho vazbami zmiňovala včera, přistupuje dnes mentální rychlost, neuvážlivost, podrážděnost až agrese. Jenže neptunsky kamuflované, vydávané za něco jiného, než ve skutečnosti jsou. A také mnohdy vycházející z mylných premis, zmatečných informací a překrucování faktů. Není nejlepší trvat dnes bezhlavě na svém úhlu pohledu, spíš připusťme (samozřejmě nepravděpodobnou, že... :-) ) možnost, že omyl je na naší straně. A vztek a křik nechme až jako poslední variantu řešení neshod.
A ještě - sklenka něčeho ostřejšího dnes vydá nejméně za tři. Abychom se pak se slovy klasika nedivili - "Kde to, sakra, jsem, kam jsem se to, sakra, dostal!?"

úterý 26.5.

Odhadovat, co dnešek přinese, je docela nesnadné. V noci nastal zaznamenáníhodný moment - přesný kvadrát mezi Marsem a Neptunem doplněný Lunou z Panny na opozici a další kvadrát, a poblíž Marse se nacházejí ještě Slunce a Merkur. Jestliže je Neptun zapojený komplikovaným způsobem na takové množství planet, může přinést nejrůznější překvapení. Má velmi duchovní rozměr a otevírá nám zdroje informací běžně nepřístupné. V napěťových vazbách je sázkou do loterie se na tyto informace spoléhat - nicméně vyjít to může, a to výjimečným způsobem. Je skvělý pro inspiraci uměleckého směru, tady se projevovat bude a může to být opravdu silné. Vztah má i k šarmu, kouzlu, citům, něžnosti a jemnosti - našim láskám otevírá hluboké úrovně. Ale má také vztah k omylům, podvodům, zmatkům a nedorozuměním - a tady je riziko dnešního dne největší. Takže zvyšme svou pozornost, zkusme neusínat kde nemáme, být pečliví na všechny papíry a smlouvy, být opatrní na cestách - a pak to zvládneme.

pondělí 25.5.

Lunární příjemné aspekty polevily a máme před sebou zajímavý, nicméně ne právě snadný den. Před jedenáctou dopoledne Luna vstupuje do Panny a do večera stihne kvadrátem aspektovat Slunce a Saturn. To není nejlepší zpráva pro naši komunikaci, pro schopnost vymyslet a domluvit, a vůbec to není dobrá zpráva pro naše diplomatické schopnosti. Vkrádá se nám do myšlenek i slov tvrdost, neústupnost a ješitnost; ztrácí se empatie a místo ní nastupuje sebestřednost.
Večer a v noci na zítra nastávají dva aspekty - Venuše kvadrát Uran a Mars kvadrát Neptun. Zvyšuje to vášeň a divokost v lásce na úkor jemnosti a citlivosti. Ne vše, co se děje, děje se s otevřenými kartami. Ve vzduchu může být cítit ono známé "kdybys mě měl rád/měla ráda...." a výsledkem mohou být jemné a nenápadné, nicméně nepochybné manipulace. Nebo také otevřený střet... Více než jindy platí - buďme upřímní sami k sobě a dělejme jen to, za čím si budeme moci stát i za pár dní či měsíců...

neděle 24.5.

Luna kráčí Lvem a zdá se, že si to náramně užívá. Včera zahájila příjemnými vazbami na Slunce, Saturn a Mars, dnes brzy ráno přecházela konjunkcí s Jupiterem a po poledni uzavře trigon s Uranem. Po stránce našich citů, vnímání, emocí, ale také rodiny, domova a dětí je milo, veselo, příjemno, hravo a hrdo :-)  Pomáhá tomu velice i trigon mezi Marsem v Blížencích a Uzlem ve Vahách - skvělé pro setkávání, přátelské povídání, nové informace, obnovené kontakty.
Trošku složitější je to se způsobem, jak dnes přemýšlíme o svých vztazích, jak vyjadřujeme lásku a nespokojenost. Objevuje se tam tendence naléhat a vyčítat, což může nastat, když jsou současně Venuše i Merkur v kontaktu s hvězdou Wasat. Žádná hrůza, jen se neutápějme ve výčitkách. Radujme se, bude krásná neděle.

sobota 23.5.

V půl čtvrté ráno nastala přesná opozice Slunce Saturn, která včera zbržďovala a komplikovala mnohé, zejména to, co souviselo s pohybem nebo myšlením. Prohlubovala, dělala věci důkladné a zásadní, odváděla pozornost od malicherností k tomu podstatnému.
I Luna se v noci připojila trigonem k Saturnu a sextilem ke Slunci a napomáhala dobrému vyústění toho, co jsme se rozhodli vyřešit.
Dnes tyto vlivy pokračují, byť ve slabší míře. A odpoledne a večer se přidávají aspekty, které hovoří o uvolněné, přátelské, zvídavé atmosféře. Také jsou skvělé pro setkávání a povídání o astrologii - zdá se, že astrologická múza Urania vzala své příznivce pod ochranu a zajistila na víkendové setkání Eukarpia skvělé podmínky  :-) Samozřejmě se to týká i jiných akcí a setkání. Takže přeji krásnou sobotu!

pátek 22.5.

Občas mi kamarádi nebo i klienti říkají, jestli by se do těch planet nedalo šťouchnout, aby to bylo trochu lepší... Dneska bych se přimlouvala taky - jenže na to jsme malí páni. Ne, že by situace na nebi byla tragická. Ale veselá nebo příjemná taky není.
Obě ženské planety jsou rozcitlivělé v Raku a dnes v noci se dotýkaly Pluta (Venuše i Luna) i Urana (Luna, Venuši to čeká v pondělí). Smutky, splíny a tíživé emoce nahradily spontánní radost, která je k nenalezení. Tyhle ne-nálady nás drží i přes den, protože Slunce nastupuje do opozice na Saturn. Dobré je to na tvrdou mentální práci, zato na nadhled a pohodovou atmosféru to není nejlepší. Zkusme hýčkat jiskřičky dobré nálady a rozdmýchávat je do plamínků optimismu, a možná nakazíme i ostatní.

čtvrtek 21.5.

V deset hodin a čtyřicet pět minut Slunce vstupuje do znamení Blíženců. Nastává období proměn, pohybu, nápadů (tedy ne, že by všechny byly realizovatelné, ale o to u Blíženců samozřejmě nejde). Nastává měsíc, ve kterém slovo "nuda" nemá místo. Natává období, kdy se měníme jako aprílové počasí - vstáváme jako zcela jiní lidé, než jsme uléhali, a na oběd kráčí místo ranního člověka ještě někdo další a úplně odlišný.
Luna i Venuše se pohybují Rakem a večer a v noci na zítra docházejí obě do opozice na Pluta. S blíženeckou zbrklostí bychom si mohli nevhodným slovem nebo dotazem naběhnout na téma žárlivosti, jako když ho vymaluje. Ono téma ve vzduchu zřejmě bude přítomno i tak a imunní budou jen velmi vyrovnaní nebo maximálně sebevědomí jedinci. O to spíš není potřeba dráždit hada bosou nohou - a žárlivce neuváženou řečí...

středa 20.5.

Poslední aspekt z Blíženců vytvořila Luna včera v osm hodin večer a nyní běží bez uzavírání jakýchkoli vazeb, takzvaným jalovým během. Tenhle "prázdný čas" se úplně nedaří zásadním rozhodnutím, věci se nějak nedějí, příležitosti mají chuť vyšumět... S jejím přechodem do Raka v šestnáct hodin přichází opatrné zlepšení. Obě ženské planety, Venuše i Luna, jsou zabydleny v Raku, kde Luna navíc vládne. Naše pozornost a péče se vztahuje k rodině, dětem, našim blízkým. Pečujeme o domov, zahradu, byt. Baví nás zkrášlovat, baví nás připomínat si zasunuté vzpomínky, ve vzduchu je lehce nostalgická atmosféra, hraničící až se splínem. Celkově ale můžeme mít pocit, že se věci nedaří podle našich představ, že je "divno". Slunce se pohybuje Plejádami - oněmi známými Kuřátky, Mars je v hvězdokupě Hyády, Venuše na hvězdě Sirius a Saturn dnes konečně opouští vliv Džubby. Ono je divno... Ale my si jen tak zkazit náladu nedáme!

úterý 19.5.

Den se stacionárním Merkurem v Blížencích, který vládne téměř celému horoskopu, může být ospalý, malátný, nevýkonný. Připadáme si stvořeni ke spánku, prokrastinaci, snění, a jediné, co se nám opravdu chce, je nicnedělání... Neděsme se, nepropadejme panice, brzy odpoledne se situace krásně změní k lepšímu. Líný Merkur je totiž navázaný sextilem k Uranu a k Jupiteru. V záloze je tahle krásná, příjemná, optimistická a nápaditá konstelace, která začne působit rozhýbána Lunou kolem půl druhé odpoledne a vydrží nám až do večera. Neboli, bude líp! A ještě dneska... :-)

pondělí 18.5.

Ve čtvrt na sedm ráno nastalo novoluní na hvězdě Algol. Vyvrcholilo tím několikadenní dusno, tíživo a protivno, a jakkoli ani odpolední a večerní lunární aspekty nejsou úplně o radosti (opozice Saturn před třetí a v půl osmé konjunkce Mars), novoluní upustilo ventil pod našimi přetopenými kotlíky, můžeme zase dýchat a energie proudí. I díky přechodu Luny do Blíženců před půl dvanáctou dopoledne.
Budeme si přát příjemnější víkendy, než byl ten uplynulý. A ani hokej nám ho moc nevylepšil, že...

neděle 17.5.

Luna se snaží, seč jí síly stačí, vylaďovat atmosféru do snesitelného a dýchatelného stavu. Zejména sobotně-nedělní noc by mohla být laskavá, příjemná a láskyplná. Dovolíme-li ovšem podobným energiím vstoupit do jinak hranatého světa algolského období. Slunce je tradičně v těchto dnech v doteku s nejkomplikovanější hvězdou celého stelárního spektra, a tak se nyní nekonají právě jednoduché záležitosti. Láska je s podmínkou, něha je s vedlejšími úmysly, obdarování nejsou nezištná (a slevy nechceme zadarmo :-) ). Co je důležité, hlídat si čistotu svých úmyslů, nesklouznout do nějakého "když všichni kolem, tak já taky" a "něco za něco"... A zejména noc na pondělí může být v tomto směru významná, chystající se novoluní na hvězdě Algol není rozhodně něco, co bychom chtěli zažívat každý druhý den. Tak přeji, ať všechny erupce zůstanou ve fázi možností a ve výsledku krásnou neděli!

sobota 16.5.

Včerejší aspekty se drobínek zklidily. Nemůžu napsat, že výrazně, ale aspoň jsou za vrcholem obtížnosti. Luna v devět hodin ráno vstupuje do znamení Býka, kde se jí daří emočně rozkvétat nesrovnatelně lépe, než v předchozím Beranu. To je druhé mírné pozitivum dnešního dne. Třetí a nejsilnější pozitivum nastane v noci ze soboty na neděli a souvisí s krásným a přesným propojením všech tří ženských planet, Venuše, Luny a Neptuna do útvaru zvaného bisextil - souladné splynutí všech forem ženskosti v podobě vášnivé milenky, pečující matky a něžné múzy. To vše by nám mohlo ukazovat příjemný den i víkendovou noc - nebýt ovšem toho, že počínaje zítřkem po příští asi dva a půl dne Slunce přechází přes hvězdu Algol a završí se to v pondělí ráno novoluním na této zatrápené stálici. Objevují se záludnosti, vypečenosti, manipulativní jednání, nátlakové situace, podivné momenty. Nechtějme věci řešit rázně, silou, tvrdě - nepřineslo by to dobré výsledky. Jednoduchá řešení nyní neexistují, není čas na rozplétání gordických uzlů...

pátek 15.5.

Krásné sny nás dovedly k příjemnému probuzení a naději na krásný den, ale jako kdyby se na nás hned od prvního očka proloupnutí začaly sypat trable. Práce se valí oknem i dveřmi, od koho jsme očekávali pohlazení nebo přinejmenším bezproblémovou spolupráci, ten si postaví hlavu a jde proti nám. Argumenty nestačí, zvýšený hlas či vztekání jen přilévají oleje do ohně. Nejlépe ještě zabírá asertivní "já to potřebuji takto" - výsledky se dostaví, ale lidé v našem okolí si o nás budou myslet své. A co hůř, ještě to na nich bude poznat...
Zkusme tedy předpokládat DB, tedy den blbec, a podle Murphyho zákonů možná budeme příjemně překvapeni :-)

čtvrtek 14.5.

Přede dvěma dny jsem mluvila o kousavosti, šťouravosti a jiných protivnostech, které v příštích několika týdnech můžeme zažívat. Zítra, tedy v pátek 15. května, přichází prověrka, nakolik jsme schopní těmto vlivům odolávat, ať už vycházejí od nás samotných, nebo od našeho okolí. Dnes ráno a dopoledne ještě Luna v Beranu svými harmonickými vazbami odfiltruje podobné pokusy, ale odpoledne už bude cítit naplno působení nadcházející opozice mezi Marsem v Blížencích a Saturnem ve Střelci. Vytvrzuje se naše myšlení, naše komunikace i naše práce. Laskavost se někam zakutálela a není k nalezení, nadhled a velkorysost si vzaly společnou dovolenou. Je lépe být si těchto tendencí vědomi a hlídat si tvrdost a razanci svých reakcí. Slovo totiž, jak známo, nelze vzít zpět ani v době moderních technologií. A zranění způsobená slovem jsou hluboká a přetrvávají mnohem déle, než ta fyzická. Nezraňujme se navzájem...

středa 13.5.

Kdo by chtěl mít obavy z pověstné třináctky v dnešním datu, tentokrát určitě nemusí. Máme před sebou lehce zklidňující den, kdy Luna svými vazbami hladí vše, co se mohlo včera rozladit. Ranní sextil k Plutu poukazuje na dobré a fungující způsoby, jak vykonat práci a povinnosti a přehoupnout se přes všechny potíže. A velmi příjemný podvečerní sextil Luny ke Slunci slibuje pohodovou náladu, užívání si příjemných stránek života, souladné vnímání sebe i druhých lidí. Vážíme si vztahů i jiných laskavostí, které nám život daroval, a sami jsme ochotní obdarovávat druhé. Přinejmenším svým úsměvem... :-)

úterý 12.5.

Před pátou ranní nastává velmi zajímavá situace, ale v tomto případě vůbec není na škodu, že ji většina z nás prospí... Mars vstupuje do znamení Blíženců a nám se pro příštích šest týdnů, kdy zde bude pobývat, zvyšuje kousavost, protivnost, šťouravost a jedovatost, a také přecitlivělost na slova druhých a jakási slovní a mentální agresivita. Samo o sobě to stojí za povšimnutí, a dodávám, že i za uvědomování si těchto sklonů. Nicméně ranní záludnost spočívá v přesné kombinaci s přechodem Luny do znamení Ryb, což je jednak prvek něžný, křehký a zranitelný až přecitlivělý, ale ve výsledku také urážlivý a vztahovačný až hrůza... V devět hodin se Luna dotkne kvadrátem Saturna, což její rozbolavělou duši utvrdí v přesvědčení, že hříšníkům není možno odpustit, a zatvrdí se... Chmurné mraky se rozplynou kolem čtvrt na dvě, kdy Luna pozdraví trigonem Venuši v Raku, a pak společně začnou rozvíjet ženskou krásu, lásku, něhu a laskavost. Takže ranní rozlady neberme vážně, na závěry o tom kdo je a kdo není bídák si počkejme až do odpoledne. Krásný den přeji!

pondělí 11.5.

Pondělní náladu určují především dva aspekty. Vodnářská Luna je v devět hodin ráno v sextilu ke svému aktuálnímu vládci Uranu; objevným způsobem můžeme pracovat s tématem přátelství, svobody, samostatnosti, originality, nezávislosti a boření pravidel.
Druhé téma se týká našeho sebevědomí. Kde ho máme málo, jsme vedeni k tomu, abychom se za své názory a potřeby postavili. Dokonce se můžeme přehoupnout až do opačné pozice a působit přehnaně, nafoukaně, sebestředně. Ti z nás, koho ego tlačí jako velká noha v malé botě, budou mít tendenci zahodit poslední omezení a svému okolí patřičně ukázat, s kým že mají tu čest... Takže, výsosti, buďme velkorysí, laskaví a blahosklonní k těm méně obdařeným... :-)

neděle 10.5.

Svátek maminek je ve znamení Luny ve Vodnáři - uvolněné, přátelské, optimistické, zvídavé a plné pohybu. Aspekty, které dnes Luna uzavírá, se nesou v podobném duchu - nad ránem sextil k Saturnu nás vede k tradici a zodpovědnosti, odpolední a večerní trigon k Uzlu a k Merkuru hovoří o setkávání, povídání, sportování a pohodě s nimi spojené.
Merkur se potkává s královskou hvězdou Aldebaran, která vede k lehké formě rebelie skrze velkou hrdost a odvahu. Mars se přesunul do souhvězdí Plejád a Saturn je stále ještě na hvězdě Dschubba. Bojovnost a soupeřivost visí ve vzduchu - lépe ji využít u sportu, než na silnicích...

pátek 8.5. a sobota 9.5.

Už několik měsíců si po západu Slunce poměrně vysoko na západním nebi můžeme všimnout nádherně zářící Venuše - Večernice. Její vzdálenost od Slunce je nyní maximální a tak nezvyklé divadlo může zmást i zkušené - mnohdy přemýšlíme, zda je to opravdu ona... V pátek brzy po půlnoci přešla do znamení Raka a naše láska se zklidnila, vede nás k užívání si domova, láká ke hrám s dětmi, vrací nás k tradičnímu pohledu na vztahy a rodinu. Navíc se propojily dobrodějné planety nejskvělejším možným způsobem, totiž Venuše je v těchto dnech uprostřed mezi Sluncem a Jupiterem, a zároveň Merkur je uprostřed mezi Sluncem a Venuší. Radost pobývat s druhými, radost si povídat, uvolněná atmosféra. Charisma jako bychom teď měli úplně všichni, chceme ukázat jen to nejlepší, co v sobě máme. Úleva přichází i proto, že Mars v pátek už opustil vliv Algola, a navíc v sobotu ráno nastává trigon mezi Sluncem a Lunou. Krásné dny, užijme si je :-)

čtvrtek 7.5.

Při pohledu do tabulek se zdá, že se toho dnes moc na nebi neděje a že tedy můžeme očekávat poklidný den. Je to ale jedno z těch zdání, která klamou. Luna se před osmou večer dostává do opozice na Venuši a po necelé půlhodině přechází do znamení Kozoroha. Ani jedna z těchto záležitostí není úplně radostná, mohou přicházet zklamání kvůli velkým očekáváním, jsme ovlivňováni zodpovědností a pracovními povinnostmi. Nicméně to nejdůležitější se v tabulkách neukazuje. Mám na mysli podivnou kombinaci Marse na hvězdě Algol, Saturna na Džubě (Dschubba, delta hvězda souhvězdí Štíra na třetím stupni znamení Střelce není laskavá stálice) a Merkura dotýkajícího se paralelou souhvězdí Plejád. Vypečená záležitost, podivnou nenaladěností a agresivitou podbarvující naše myšlenky i jednání. Lehce zvyšme ostražitost a koho z nás dnes čeká jízda autem, hlídejme více nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Kéž jsou šťastné všechny naše cesty i návraty - a nejen dnes.

středa 6.5.

V noci a brzy ráno přicházely zmatek, podivno, kluzko, nepozorno - kvadrát Luny k Neptunu kombinuje vodu a chaos tak trochu nebezpečným způsobem. Zejména za volantem to není nejlepší směs.
Nejdůležitějším aspektem dnešního dne je trigon Slunce k Plutu. Sliná podpora práce, nejlépe té vnitřní, skryté, takzvané transformační. Jenže vlastností plutonských aspektů, a to i těch příznivých, je očista. Mnohdy se stává (a za současného dlouhodobého kvadrátu Pluta k Uranu téměř pravidelně), že dobrý plutonský aspekt ukáže průšvih, vytáhne ho na světlo a donutí nás ho vyřešit. Výsledek je pro nás dobrý, průběh náročný... O dobrém výsledku hovoří odpolední a večerní provázanost Luny, Jupitera a Urana v ohnivých znameních - akce, které vedou ke změnám, pomoc, šťastná náhoda, ochrana. Berme tedy dnešní nepříjemnosti s klidem; dobře to pro nás dopadne a ještě budeme za kliďase, co si dokážou udržet nadhled... :-)

úterý 5.5.

Hranatý den. Před čtvrtou ranní se Luna dostala do opozice na Mars a stopa této energie přetrvává v podobě prudkých reakcí na vše, co se nás dotkne. A že se nás toho s takovýmto aspektem dotkne docela dost... Cítit to můžeme po dobu, než Luna chvilku po třinácté hodině přejde ze znamení Štíra do Střelce. Pak ale promlouvá její nastupující konjunkce se Saturnem, a ta na laskavosti, uvolněnosti a spontánní radosti zrovna nepřidá. Vezměme v úvahu ještě Mars, planetu činů, rychlosti, aktivity, který se večer dostává do kontaktu s nechvalně známou hvězdou Algol a vydrží tam následující tři dny. Výsledkem je, že vstřícnost, pochopení, něhu a citlivost budeme v nejbližších dnech vyhlížet marně. Když si ale udržíme světlo v sobě, zvládneme to, máme za sebou horší věci...

pondělí 4.5.

Úplňkový den je zajímavý z několika důvodů. Především, jak jsem psala včera, úplněk je přesný při východu Slunce. Moje kamarádka Jarmilka (a určitě nejen ona) sledovala turecký seriál, kde se malá princezna narodila za stejné konstelace úplňku rozloženého na ose východ-západ, a dostala jméno Slunce-Měsíc, po turecku Mihrimah. Dnes by se mohla třeba v Praze narodit její následovnice :-)
Silná záležitost se kombinuje ještě s velmi přesným kvadrátem obou světel na Jupiter, což je prvek lehce náročný. Ponouká nás totiž k akci, k předvedení všeho, co v nás dříme, co umíme a svět to zatím neocenil. A s touhou se ukázat můžeme silně přehánět, přeceňovat své schopnosti i svou důležitost, a odtud je už jen krůček k nějakému pěknému projevu nafoukanosti... Pohlídejme si své ego, ať se večer při pohledu do zrcadla nečervenáme :-)

neděle 3.5.

Luna před čtvrtou hodinou ranní vstupuje do znamení Štíra a výrazně prohlubuje veškeré záležitosti, kterých se dnes dotýkáme. Podobné téma nese opozice Merkura k Saturnu - jako kdyby se někam ztratila lehkost bytí, všechny záležitosti jsou vážné, náročné, složité a svazující. To vše doplňuje předúplňkové pnutí, kulato bude v noci z neděle na pondělí a nejkulatěji při východu Slunce v pondělí ráno (abych byla zcela přesná, mluvím o Praze, kde je naprosto přesná opozice Slunce s Lunou rozložená podél osy ascendent - descendent). Zkrátka máme před sebou den, kdy není úplně dobré počítat se snadností průběhu rozhovorů, s rychlostí jakéhokoli pohybu nebo s uvolněnou zábavou. Naopak je tu příležitost vytáhnout na povrch složitá témata a podívat se na ně důkladně a zodpovědně. Nechtějme druhé přesvědčovat o vlastní pravdě, i s dobrými úmysly bychom se dostali do nepříjemných sporů...

sobota 2.5.

V noci nehrozila nuda. Nejdříve se Luna dostala do kvadrátu na Pluta a ve čtyři ráno do opozice na Uran - mohlo být napjato, vášnivo, bojovno a jinak ostře divoko. Ale den se zklidnil, usadil a nese se v duchu odpoledního trigonu mezi Venuší v Blížencích a Lunou ve Vahách. Povídací den i večer, aktivní, setkávací, plný pohybu a změn, nápadů, radosti, dobré nálady. Zejména ženy si mohou užívat větru ve vlasech, bylo by škoda zůstat zavřené doma a neužít si všech možností příjemného dne. Pánové samozřejmě nevyjdou zkrátka - jejich drahé polovičky vymyslí a zorganizují program i pro ně.

pátek 1.5.

Začíná máj, měsíc s nejsilnější vazbou k lásce a vztahům vůbec, k radosti ze života. A zejména dnešní, takříkajíc zahajovací, den nese pověst neoficiálního svátku lásky a zamilovaných, čímž se stává jedním z nejoblíbenějších dnů v roce.
Astrologicky tomu letos nahrává konečně se rozvolňující kvadrát Pluta s Uranem. Když vás někdo kolik měsíců drží pod krkem a pak stisk uvolní, samo o sobě to stačí na pocit, že na světě je krásně. Luna se navíc v sedm hodin večer dostává do sextilu k Jupiteru. Spojují se tím kultivované, partnerské a společenské Váhy s hrdým, vášnivým a velkorysým Lvem. A přidáme-li Merkura, který dnes v noci přešel do svého slovům vládnoucího znamení Blíženců, vybaví se nám v paměti možná i klasikovo - "Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas..." Tak si dnešní den i večer užijme, řečeno slovy jiného klasika, "Jak se vám líbí." A večer nashledanou pod třešní...